Questions and answers

Czy dofinansowanie w ramach ZFŚS kart Multisport dla pracowników wchodzi do limitu zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do przeliczenia przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wypełnić obowiązek informacyjny wobec pracowników zatrudnionych przed 25.05?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy podmiot przetwarzający może samodzielnie określać sposoby przetwarzania powierzonych danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy wójt może wydać decyzję o warunkach zabudowy niezgodną z rozporządzeniem o warunkach technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy wystawienie faktury na niższą kwotę niż rzeczywisty przychód uzyskany z najmu jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zgodnie z RODO główny specjalista do spraw bhp może pełnić funkcję inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jakie jest ryzyko w sytuacji prowadzenia apteki bez kierownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jakie środki czystości przysługują kierowcy samochodu ciężarowego w ruchu międzynarodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie warunki powinno spełnić miejsce służące do czasowego gromadzenia odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować umowę konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak pracownicy mogą przenosić przedmioty, których długość przekracza 4 m, a masa 30 kg?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo prowadzić w przychodni rejestr czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak ustalić dochód z uzyskania prawa do zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe pielęgniarek zatrudnionych w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W jakich terminach powinny być inwentaryzowane niskocenne składniki majątkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Co zrobić z dniami, kiedy pracownik nie miał aktualnego orzeczenia a był obecny w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy firma, która pakuje węgiel do worków i sprzedaje podlega opłacie produktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy inspektorem w urzędzie gminy może być osoba bez wykształcenia wyższego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy organ wypłacający świadczenia rodzinne powinien wydać decyzję zmieniającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca powinien odrębnie wydać świadectwo pracy dla każdego z zakończonych stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy świadczenia z FA uznać za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wniosek o udostępnienie informacji publicznej możne być złożony telefonicznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne