Questions and answers

Czy nauczyciel przystępując do konkursu na dyrektora szkoły musi posiadać ocenę pracy z ostatnich 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy na wydobywanie żwiru i piasku wystarczające było tylko pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy opłaty za ponadnormatywne zniszczenia wynajmowanego samochodu można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy organ może zmienić pozwolenie na budowę na podstawie kolejnej decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pojazd użytkowy musi uzyskać zaświadczenie VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy ośrodka rehabilitacyjnego za pracę w sobotę przysługuje dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy pracownik może otrzymać nagrody jubileuszowe z dwóch zakładów pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może przerwać wykorzystywanie urlopu wychowawczego na urlop w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie klientom biletów na kabaret należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółki komunalne mogą być powiązane przez wspólnego członka zarządu i rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż dwóch działek z majątku prywatnego dla dwóch różnych nabywców będzie podlegała opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy szkoła podstawowa ma prawo do zbierania aktów urodzenia dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy usługa haftu może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy usługi odbierania odpadów ze statków można opodatkować stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy ważny jest tu okres oczekiwania na wynagrodzenie chorobowe - 30 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w budynku szkoły podstawowej może działać popołudniowa szkoła muzyczna I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku ponownego rozpatrzenia sprawy przez UKS, nowy inspektor powinien okazać legitymację?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wydatek poniesiony na gwarancję ubezpieczeniową może być potraktowany jako koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wypadek w czasie wyjścia z pracy w celu załatwienia prywatnych spraw jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy zbiór adresów stanowi zbiór danych osobowych w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usługi uruchomienia telefonu komórkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką kwotę alimentów doliczyć do dochodu w przypadku wniosku o świadczenie 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaki czas wypowiedzenia przysługuje takiemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaki dokument jest podstawą do wykreślenia środka trwałego z ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup dzieła sztuki udokumentowany fakturą VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do prowadzenia zajęć z podstaw marketingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON ma zakład pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jakie przepisy stosować przy sposobie liczenia spocznika na schodach wewnętrznych w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Jaki zakres danych osobowych pracownika jest niezbędny do sporządzenia dokumentacji ze szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Jak obliczyć pensum nauczyciela, który ma 15 godzin edukacji wczesnoszkolnej i 10 godzin rewalidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak powinno odbywać się wyjście nauczyciela z uczniami na konkurs do innej szkoły w tej samej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaksięgować likwidację środka trwałego, który nie został w 100% umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo wprowadzić innowację pedagogiczną w szkole, jeżeli zawiera ona program edukacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę wystawioną przez podwykonawcę za usługę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić odpis na ZFŚS na pracownika, gdy przeszedł on na emeryturę i powrócił do pracy w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Kiedy inwestycja jest przebudową istniejącego obiektu budowlanego, a kiedy utwardzeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Kiedy jednostki są jednostkami powiązanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne