Questions and answers

W jaki sposób ujmować w kosztach zawyżone wpłaty do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może udostępnić radzie rodziców dostęp do wewnętrznej poczty e-dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy należy wysłać dwa dokumenty rozliczeniowe RCA w których będą wskazane dwa okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może bezpośrednio po urlopie bezpłatnym przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy nisko cenne środki trwałe można ujmować w kosztach w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pozwolenie zintegrowane zmieniane w roku 2014 mogło obejmować zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres nieobecności nieusprawiedliwionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy produkcja płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy przepisy wymagają od wychowawcy kolonijnego ukończenia kursu pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy przy otrzymaniu nieruchomości w drodze darowizny w SPZOZ może być stosowany art. 41 u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy przysługują świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż towarów może odbywać się na rzecz osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy strata roku 2016 powinna zwiększać koszty roku 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy udostępnianie danych osobowych akcjonariuszom na podstawie art. 407 k.s.h. jest zgodne z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy umowa z nauczycielką zatrudnioną na czas określony powinna zostać przedłużona do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wobec diagnostów laboratoryjnych można zastosować klauzulę opt-out?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy za szkolenie dla kierowcy na przewóz rzeczy należy się dzien wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Ile będzie wynosiło wyrównanie świadczenia z FA za miesiąc kwiecień i maj br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak długo zachowuje ważność przeszkolenie pielęgniarki, która nie wykonuje zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie konsekwencje w VAT ma zakup towaru przez firmę polską od firmy szwajcarskiej zarejestrowanej do VAT w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować kwotę dofinansowania z NFOŚIGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć nie w pełni zwróconą kaucję gwarancyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć podatek dochodowy, gdy organ podatkowy wyłączy z kosztów wydatki na zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozpatrzyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak ustalić okres wypowiedzenia czwartej umowy zawartej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy zaoferowanie przedmiotu o wymiarach innych niż wymagane można uznać za błąd oczywisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć w kosztach wykonanie sieci kablowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jaki sposób ująć w rozliczeniu należność zapłaconą na podstawie ugody pozasądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co będzie podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co należy rozumieć przez dziko rosnącą roślinę w rozumieniu art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy decyzja administracyjna musi być zaparafowana na każdej stronie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Czy dla dziecka niepełnosprawnego dyrektor będzie zobowiązany zatrudnić asystenta nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy Dom Dziecka jako placówka pomocy społecznej pokrywa koszty wynagrodzenia Prezesa ZNP, któremu podlega wychowawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne