Questions and answers

Czy zawiesić postępowanie w sprawie zasiłku stałego na czas odwołania i dostarczenia nowego orzeczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy ZUS może zakwestionować umowy doradztwa jako obchodzenie umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zwolnienie lekarskie wpływa na datę rozpoczęcia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jaka jest procedura wydłużenia stażu nauczycielowi na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować należący do gminy Dom Seniora?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką treść informacji należy podać do nabywcy aby sprzedający wypełnił obowiązki informacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jakie dalsze kroki powinno podjąć przedsiębiorstwo będące importerem opakowań wpisane z urzędu do rejestru BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie informacje należy umieścić w informacji dodatkowej do bilansu wg załącznika nr 1 do u.o.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła być zatrudniona w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w podatku VAT rodzi przekazanie prezentu dla kontrahenta zagranicznego w postaci perfum?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać opiekun medyczny zatrudniany w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jak ma postąpić starosta, jeżeli po lustracji terenowej stwierdzono brak lasu na gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy ewidencjonować nabyte prawo użytkowania wieczystego gruntu w jednostce budżetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie gabaryt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak obliczyć dochód z wyrównania zasiłku rodzinnego z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcje importu towarów w ramach procedury uszlachetniania biernego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak się ma treść tablicy informacyjnej budowy do nowych przepisów o ochronie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak ustalić ekwiwalent za urlop dla pracownika, który porzucił pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową budynku wraz z obiektami pomocniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do uzyskania pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od jakiego miesiąca przysługują świadczenia wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

W jaki sposób należy poinformować klientów baru, że obiekt jest monitorowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za urlop nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Co się stanie, gdy przedsiębiorca nie zawnioskuje o wpis na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy budowa remizy OSP wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dyrektor i wicedyrektor nie mogą być jednocześnie na urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy możliwa jest współpraca SP ZOZ z duchownym na zasadzie wolontariatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupów związanych z kosztami reprezentacji, jeśli zostaną one refakturowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy najem szatni w Polsce na rzecz podmiotu zagranicznego podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownicy na wychowawczym, która przebywała na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel powracający z urlopu dla poratowania zdrowia może wykorzystać urlop uzupełniający w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne