Questions and answers

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować dla usługi pośrednictwa w sprzedaży części do maszyn budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny być dołączone do wniosku o wydanie opinii w formie postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie okres przyjąć do rozliczenia wspólnika, który występuje ze spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Jakie załączniki muszą być złożone do wniosku o nadanie nr adresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaki jest próg unijny dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Bieńko Monika | Aktualne

Jaki wymiar urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielce powracającej z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy organizować zajęcia dla uczniów liceum w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć rozbudowę w kontekście przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za pośrednictwo w dochodzeniu odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę roczną podatku VAT naliczonego od nabyć dokonanych w roku 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć opłatę za brak sieci zbierania pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Jak powinien zachować się zamawiający po powzięciu informacji o wadach projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak ustalić średnioroczne zatrudnienie na potrzeby PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR zakup samochodów z Niemiec przez podatnika VAT w podanym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy firma musi zawrzeć umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy należy wykazać w JPK fakturę pierwotną i fakturę korygującą błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powinny być wystawiane decyzje na wywóz zastępczy nieczystości ciekłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wykonania usługi odzyskania należnej prowizji od banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy pracodawca mający dwóch pracowników może zrezygnować z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Które okresy zatrudnienia należy zaliczyć do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który OPS jest właściwy miejscowo do wydania skierowania do schroniska dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek rodzinny na pełnoletnią córkę, która urodziła własne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakim wymiarze należy udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop nauczycielowi powracającemu z urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób należy poprawić oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w statucie placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać credit note na reklamowany towar od klienta z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób zamawiający może waloryzować wynagrodzenie w robotach budowlanych powyżej 12 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

W którym miesiącu podatnik powinien pomniejszyć VAT naliczony z tytułu przysługującego mu skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Za jaki miesiąc uwzględnić dochód po utracie zatrudnienia z tytułu zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 marca 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co należy zrobić, jeżeli rodzic dziecka występuje o powiadomienie o nadaniu numeru PESEL dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Co powinno należeć do zadań specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Co to jest dotacja oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Co zrobić jeżeli kontrahent chiński przesyła zamówione towary i materiały pocztą kurierską?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy agencja pracy tymczasowej może nawiązać z pracownikiem tymczasowym umowę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy członkom senatu uczelni wyższej należy nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy data opracowania projektu budowlanego może być wcześniejsza niż data wydania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy dodatkowe dane na fakturze w postaci danych zamawiającego pracownika obok nazwy firmy stanowią błąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy do obsługi przecinarki do cięcia plazmą wystarczający jest kurs spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy dostęp do informacji niejawnej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dostęp do informacji publicznej podlega pod przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności 08-T wymaga pomocy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy fakturę za dojazd do sądu na rozprawę radca prawny powinien oznaczyć GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy garaż blaszany posadowiony na kostce polbruk można uznać za budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy jezioro będące wodą płynącą może być w użytkowaniu wieczystym np. Uniwersytetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy kierownik komórki organizacyjnej musi odbierać telefony w wolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy korektą powinny być objęte wszystkie okresy rozliczeniowe VAT w których stosowano błędną stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kwestionowane faktury należy uwzględnić w uldze na złe długi w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne