Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za czas dodatkowej pracy przy egzaminach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w przypadku faktur dla sądów prokuratur powinny to być faktury metoda kasowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wystawianie faktury o treści "usługi zgodnie z umową" można uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można wystawiać dla dostawców towarów faktury, których przedmiotem będzie "premia pieniężna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinny mieć pielęgniarki upoważnione przez ORPiP do przeprowadzania kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy w ramach budżetu obywatelskiego możliwe jest wydzielenie puli środków na projekty osiedlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wygląda sytuacja pracowników po reorganizacji firmy i utworzeniu jej oddziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy zakup licencji jest wyłączony z limitu kosztów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłatę za dzierżawę gruntu rolnego należy wykazać w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy spółka powinna od wypłaconego wynagrodzenia udziałowcowi pobrać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy usługa agencji reklamowej nabywana przez spółkę X podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Od kiedy wspólnicy mogą zdecydować o niewpłacaniu zaliczek uproszczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy jest możliwość wycofania decyzji, która została złożona omyłkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy ustalając sytuację socjalną można brać pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie czynniki środowiska pracy należy zamieścić w skierowaniu na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy rolnik, który ma na polu 3 topole o obwodzie pnia 150 cm może je wyciąć bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prywatne nieruchomości mogą stanowić towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie sankcje grożą za używanie palet jednorazowych wielokrotnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak zaklasyfikować paletę drewnianą - jako opakowanie z drewna czy opakowanie wielomateriałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie pozwolenia i zezwolenia powinna mieć firma, która będzie odbierała olej opałowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy opłata za dzierżawę gruntu rolnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto powinien dokonać rejestracji spółdzielni produkcyjnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do zakupu komputerów przez komitet rodzicielski działający przy szkole można zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy tabela równoważności może być załącznikiem do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy pełnoletnia może samodzielnie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy sprawdzić, czy kolejna umowa nauczyciela kontraktowego może zostać zawarta na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić wymiar ograniczenia zatrudnienia nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak utworzyć nowy zawód w branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wartość nieodliczonego VAT powiększa wartość ceny netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakiej treści powinno być pismo przekazane nauczycielowi w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dane osobowe osoby, która wniosła skargę do urzędu gminy mogą zostać upublicznione?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto jest mikroprzedsiębiorcą w świetle ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy mają zastosowanie przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w czasie ferii zimowych uczniowie mogą mieć dodatkowe zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaką ewidencję powinno prowadzić koło gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy nauczyciel z obniżonym pensum ze względu na niepełnosprawność może realizować doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ustalić zaliczkę w przypadku remanentu sporządzanego w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy rada gminy powinna podjąć uchwałę określającą rekrutacje do każdej szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak fakt wystawienia faktury na żądanie wpływa na korektę zapisów w rejestrach VAT i JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne