Questions and answers

Czy na wykonanie zjazdu z rurą, gdzie korona zjazdu wynosi 15,0 m jest wymagany operat wodnoprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy od daty uzupełnienia zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego termin 21 dni na niewniesienie sprzeciwu liczy się od nowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy organ jest związany trybem sprawy wyznaczonym przez wniosek inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pracownica z orzeczeniem częściowej niezdolności do pracy może pozostawać w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik powinien podpisać oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy usługa żywienia pacjentów to usługa społeczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy wobec pracowników kontrahentów należy spełniać obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w okresie wakacji nauczyciele muszą pełnić dyżury wakacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w przychodni z drzwi do gabinetów lekarskich powinny zostać usunięte nazwy specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku przedłużenia stażu należy pominąć okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w tym przypadku w/w pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym czy tylko ubezp. zdrowotnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy wznowienie postępowania przed NSA wymaga wniesienia opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zapisy umowy są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy Zespół Interdyscyplinarny powinien przesłać kserokopię dokumentacji do pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy zachowują ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane po 1 września 2017 roku

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Jakie dane podać na zaświadczeniu Rp-7 dla nauczycielki, która w dokumentacji szkolnej ma nazwisko panieńskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie wykształcenie powinien posiadać nauczyciel historii w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postępować w przypadku reklamacji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać wzór procedury załatwiania żądań podmiotu danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak szkoła powinna egzekwować od rodziców zwrot kosztów niezwróconego podręcznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić dochód do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy i w jakiej kwocie dokonać korekty podatku VAT z tytułu zmiany sposobu użytkowania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można przekazywać odpady między oddziałami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w starostwie powiatowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Kto może zostać powołany na stanowisko wicedyrektora nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Od kiedy należy rozpocząć naliczenie amortyzacji wartości firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jakiej wysokości przyznać świadczenie rodzicielskie za miesiąc maj?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy do zatrzymania prawa jazdy właściwy jest starosta ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy grunty należące do Skarbu Państwa i będące w zarządzie melioracji, podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inspektor ochrony danych może nadawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy korzystając z ulgi na start można płacić składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można odliczyć 50% VAT od zakupu używanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można skierować do DPS osobę samotną, która w formie darowizny przekazała siostrzeńcowi mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można skierować wniosek o ściganie za przestępstwo niealimentacji, gdy dłużnik mieszka za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można umorzyć pobrane i nierozliczone zaliczki przez zmarłego prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy nauczyciel stażysta zatrudniony na zastępstwo powinien mieć wypłacony ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec może w Polsce zdawać egzamin klasyfikacyjny zawodowy organizowany przez OKE w trybie eksternistycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy opłaty na rzecz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA są opodatkowane u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne