Questions and answers

Jak powinno wyglądać postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto może zostać sekretarzem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kto na terenie gminy powinien założyć i następnie prowadzić Rejestr Żłobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Które świadczenia chorobowe lub zasiłkowe przysługują ubezpieczonym bez zachowania okresu wyczekiwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Na jakim druku należy wydać duplikat legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Przez jaki okres nauki gmina powinna zapewnić uczniowi z niepełnosprawnością sprzężoną dowóz do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z najmu krótkoterminowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób potraktować zasiłek ZUS, który został nadpłacony zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Za który miesiąc wziąć pod uwagę dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego zgodnie z art. 5 ust. 4b u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest uchylenie decyzji ze skutkiem wstecznym na podstawie art. 23a ust. 5 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można ubezpieczyć zdrowotnie mieszkańca DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można wydać decyzję odmowną o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z uwagi na brak współpracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wystawić fakturę VAT wspólnocie mieszkaniowej nieposiadającej NIP, tylko REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na późniejszym etapie uzyskiwania decyzji ZRID możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia likwidacji obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy nauczyciel kończący urlop bezpłatny może otrzymać dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

czy nieodpłatne udostępnienie samochodu spółce generuje po jej stronie przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpady o kodzie 17 01 81 są odpadami obojętnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie części nieruchomości podlega zwolnieniu z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnicy muszą umieszczać numer NIP nabywcy na paragonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca w odpowiedzi na pismo od komornika powinien przekazać numer rachunku bankowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy praktyka udostępniania kontrahentom danych kierowców realizujących usługę transportu jest zgodna z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy rachunki za energię od właściciela posesji za okres przeprowadzonej budowy podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółdzielnia powinna naliczyć VAT od wpłat mieszkańców na budowę wiaty śmietnikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka może dokonać korekty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej przedpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy student jest uprawniony do świadczeń rodzinnych za lipiec i sierpień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy szkolenia w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych agentów ubezpieczeniowych podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze należy się rodzicowi zmarłego dziecka za pełny miesiąc czy proporcjonalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w dodatkowym zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku przejścia dyrektora szkoły na emeryturę należy również odwołać wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wydatek na zakup dzieł sztuki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować import usług (występ chóralnego zespołu z Czech)?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie decyzje powinno posiadać składowisko zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie sytuacje stanowią naruszenie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Naklicka Patrycja | Aktualne

Jak należałoby zdefiniować elementy wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować pakiety medyczne, które firma kupuje pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować wypłatę środków z gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak rozpatrzyć wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci, gdy jedno z dzieci zmarło przed wydaniem decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak ująć fakturę od niemieckiego kontrahenta, który transport pracownika na terytorium Niemiec potraktował jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy można wypłacić świadczenie urlopowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Kto płaci podatek dochodowy od zysku w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto wyłącza działkę z obwodu łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy przyznać ŚR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy zmienić decyzję o przyznaniu pomocy w formie posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób rozliczać VAT, jeśli kontrahent wystawia wyłącznie paragony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnianie doradców zawodowych w szkołach podstawowych od 1.09.2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W oparciu o jakie kryteria należy ustalać, czy zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem czy z kilkoma?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2018 r., Baranowska Agata | Aktualne

Czy budowa zbiornika bezodpływowego w innym miejscu wymaga zmiany pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalna jest zmiana formy prowadzonej działalności wybranego wykonawcy ze sp. z o.o. na spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy faktury dokumentujące koszty pośrednie można ująć w kosztach uzyskania przychodów w momencie otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne