Questions and answers

Czy można wydać decyzję o ponoszeniu przez dzieci odpłatności za DPS za okres wcześniejszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy na drugiej i trzeciej zmianie musi być zatrudniona osoba pełniąca nadzór nad pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczycielowi powracającemu z urlopu bezpłatnego przysługuje urlop w okresie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczyciel zobowiązany jest wykorzystać urlop uzupełniający po urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy opisując przedmiot zamówienia można odnosić się do norm technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy podmiot prowadzący stronę na Facebooku jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy potwierdzenie doręczenia przesyłki na stronie internetowej może być odpowiednikiem listu przewozowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy producent musi opracować ocenę ryzyka technicznego maszyny i przekazać ją użytkownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

czy przekształcenie zobowiązania w darowiznę generuje po stronie spółki z o.o. przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ściana budynku może przylegać do terenów oznaczonych w mpzp jako ZL-tereny lasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy ścieki wytwarzane w wyniku mycia posadzki podlegają pod definicję ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Czy transakcja zakupu pomiędzy firmami zarejestrowanymi w Polsce i VAT-UE to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa pożyczki ze środków kasy zapomogowo-pożyczkowej wymaga formy pisemnej??

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy ustalając odpłatność za pobyt osoby w DPS bierze się pod uwagę dochody męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wiata może mieć dach o niezgodnym kącie nachylenia z planem miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy w przypadku uchylenia przez sąd uchwały o zmianie studium pozostaje ważne pierwotne studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zakup tachografu zwiększa cenę nabycia samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający może w treści SIWZ wskazać kwotę, która przeznaczona jest na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy zmiana wierzyciela pożyczki ponownie spowoduje konieczność zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do kogo przedsiębiorstwa składają projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak amortyzować system parkingowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaką dokumentację marszałek województwa musi przekazać zgodnie z art. 545 ust. 6 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak długo należy przechowywać sprawdziany i klasówki uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakich symboli jednostek terytorialnych wymagać w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą finansowanie przedsięwzięcia za pośrednictwem gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uznanie składek zdrowotnych za nienależne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej należy zastosować przy pracy na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaki powiat będzie właściwy do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jaki urlop uzupełniający przysługuje nauczycielce powracającej do pracy po urlopie rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielce zatrudnionej na okres jednego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę od Google Adwords w KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy przeksięgować nadwyżkę podatku VAT naliczonego na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować operacje związane z przekształceniem się przedsiębiorcy w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w porównawczym rachunku zysków i strat otrzymane z Urzędu Pracy dofinansowanie do szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak przeprowadzić darowiznę znacznej części przedsiębiorstwa na gruncie podatku PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę zakupu, na której są towary z odwrotnym obciążeniem oraz towary ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT usługę transportu dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne