Questions and answers

Czy należy się dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy zmienić skład rodziny i dokonać przeliczenia dochodu na dwie osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel jako katecheta musi posiadać skierowanie z Kurii do pracy w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielka nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciel matematyki może być zatrudniony na stanowisku psychologa w szkole średniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy o przeniesieniu ucznia do innej szkoły powinni decydować oboje rodzice?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy powierzchnię użytkową pod podciągami liczyć w 50%, czy liczyć całą powierzchnię pomieszczenia w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy pracownik tymczasowy ma prawo wykorzystywać w procesie pracy maszyny i urządzenia techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy protokoły i uchwały rady społecznej SP ZOZ są informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy spółdzielnia socjalna może liczyć trzy osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy utwardzenie na działce rolnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zapisy dotyczące mocy farmy fotowoltaicznej tj. do 1,0 MW i o mocy 1,0 MW są tożsame?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy zatrudnionemu asystentowi prokuratora można wyrazić zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Do ilu miejsc po przecinku należy podać ładunek naliczając opłaty za wprowadzanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Jaka jest możliwość zalegalizowania budynku garażu usytuowanego niezgodnie z pozwoleniem na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku świadczenia na terenie innych krajów UE usług prawnych i edukacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie czynności administracyjne powinien powziąć Ośrodek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia z etyki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna samochodu osobowego z majątku małżeńskiej spółki jawnej dla córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przejęcie długu za wynagrodzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak określić datę nabycia nieruchomości, gdy w ramach podziału spadku występują dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać pracownika, który pracę wykonuje poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego sfinansowanego z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć usługi budowlane świadczone w Niemczech na rzecz kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie "wody odciekowe"?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy cudzoziemiec może ubiegać się o jednolite pozwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy połączenie spółek można rozliczyć metodą łączenia udziałów a kiedy metodą nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Komu należy wykazać, że w wyniku wykonania robót ziemnych nastąpi polepszenie wartości użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie dokumenty dyrektor powierza dane do systemu informacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Na podstawie jakich dokumentów i aktów prawa można sprawdzić aktualną lokalizację obszarów zagrożenia powodzią?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek stały i z którego miesiąca przyjąć dochód do obliczeń dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakiej wysokości ujmować w kosztach diety wypłacane pracownikowi zatrudnionemu na terenie Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim okresie należy rozliczyć faktury za gaz jako prognozy na kolejne 12 miesięcy w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel placówki feryjnej powinien wybrać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne