Pytania i odpowiedzi

Jak powinna wyglądać zgoda i obowiązek informacyjny w przypadku newslettera wysyłanego przed dwie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Jaki kurs zastosować do wyliczenia bonusu za obrót z zeszłego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak obliczyć wskaźnik proporcji uprawniającej do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla faktur cząstkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co ustawodawca ma na myśli pisząc ,,inna decyzja" w art. 276 ust. 1 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak powinno wyglądać oświadczenie pozyskane od klienta, który kupuje węgiel ze składu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować wobec menedżerów spółek publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można amortyzować część budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można wynajmować samochody przeznaczone do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy beneficjent może zrzec się uprawnienia do odkupienia jednostek uczestnictwa w razie śmierci uczestnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie skorygować omyłkę w orzeczeniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik dojeżdżający prywatnym samochodem do pracy ma prawo do dodatku pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić wymiar urlop wypoczynkowego pracownika w przypadku zmniejszenia etatu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy limity dotyczące umów terminowych stosuje sie w przypadku przedłużenia umowy do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można kontynuować prowadzenie jednolitych akt osobowych w przypadku ponownego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien poinformować organ prowadzący o wejściu w spór zbiorowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie terminy obowiązują powiat w przypadku wpisywania danych do Systemu Informacji Oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy notatka służbowa sporządzona przez dyrektora placówki może mieć datę poprzedzającą rozmowę z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w ramach jednego zespołu może funkcjonować centrum kształcenia ustawicznego i technikum dla młodzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zgłaszane budynki mogą stykać się ze sobą zachowując zasadę, iż każdy z nich posiada samodzielną konstrukcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z wartością niematerialną i prawną na gruncie ustawy o rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Gdzie należy wykazać przychód i wydatki związane z wynajmem części budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak korygować przychody na przełomie roku przez firmę udzielającą rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy gmina powinna ponosić wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy PIT-11 można wysłać na adres biura rachunkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaki podmiot może wykonać prace związane z remediacją zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie znaczenie ma opóźnione wystawienie (otrzymanie) faktury w ramach nietransakcyjnego WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej można ustalić zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób komornik ustala przychód od stycznia 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy faktury z datą 2018 roku powinny być wprowadzone do KPiR w 2018 roku, czy do ksiąg rachunkowych otwartych w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaka jest procedura ustalenia obwodu szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy zlikwidowanie wewnętrznej instalacji gazowej w mieszkaniu wymaga zgody spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy wystąpić o zgodę do kurii w przypadku nadania imienia szkole po zmarłym księdzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Piszko Agata | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia w jednym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy gdy na działce jest orzeczona rozbiórka można uzyskać pozwolenie na budowę na inny obiekt na tej samej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

W oparciu o jaki przepis organ może zakwestionować szerokość elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać prawidłowo godziny nauczycieli w kartach ewidencji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zaliczyć okres pracy sprzątaczki, która dostarczyła dodatkowe świadectwa pracy do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak uruchomić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy PIT-11 po zmarłym pracowniku należy wysłać członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy najwcześniej można przyznawać prawo do posiłków dla osób z kryterium dochodowym powyżej 100% do 150%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne