Questions and answers

Czy przekazanie samochodu do celów osobistych podatnika, a następnie sprzedaż jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekroczenie liczby 250 zatrudnionych rodzi dodatkowe obowiązki w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji po przeprowadzonych w sierpniu egzaminach poprawkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy rodzinny wywiad środowiskowy może być przeprowadzony przez pracowników socjalnych OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy staż zawodowy będzie dochodem uzyskanym w świadczeniach rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy stosując podzieloną płatność wystawca faktury powinien podać na fakturze dwa numery rachunków bankowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa przejęcia długu Spółki z o.o. komandytowej przez komplementariusza podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych powinniśmy zawierać do każdej umowy z kontrahentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy w drodze porozumienia zmieniającego można zmienić zarówno rodzaj umowy o pracę, jak i stanowisko pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wezwanie do dłużnika alimentacyjnego powinno zostać wysłane na adres w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wójt gminy może nakazać osobie fizycznej wykoszenie trawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w świadectwach promocyjnych branżowej szkoły I stopnia należy umieszczać wiedzę o społeczeństwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy za czas zatrudnienia na umowę na zastępstwo należy wystawić odrębne świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zarządca nieruchomości może przejąć odpowiedzialność za odpady opakowaniowe wytwarzane przez najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Do kogo zamawiający powinien wysłać powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Strzeżyński Łukasz | Nieaktualne

Informacja, że pracodawca prowadzi monitoring hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jaka datę wpisuje się na świadectwie ucznia, który zdawał egzaminy klasyfikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką decyzję należy wydać w przypadku, gdy inwestor prowadzi roboty budowlane bez nadzoru kierownika budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do zbiórki i przetwarzania elektroodpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie działania powinna podjąć gmina w związku z zachwaszczeniem i zarośnięciem niezamieszkanej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakiego przypadku dotyczy zwolnienie z zachowania odległości między zewnętrznymi ścianami budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą wejście spadkobiercy w miejsce komandytariusza spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup quada?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać przyrody w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel uczący uczniów z Ukrainy języka polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie wymogi powinno spełniać stanowisko intensywnej terapii noworodków?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie wzory legitymacji w roku szkolnym 2018/2019 będą obowiązywać w klasach III gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie od firmy niemieckiej posiadającej NIP UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika, który pracował w dwóch krajach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję dostawy do Francji na zlecenie firmy z Danii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję poszerzenia gwarancji drukarki przeznaczonej do sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję wynajmu mieszkań przez portal AIRBNB?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak zdefiniować domek letniskowy przez pryzmat ustawy o VAT (kiedy należy potraktować go jako budynek)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kto podpisuje świadectwo szkolne promocyjne w przypadku, gdy wychowawca przebywa na urlopie zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Kto powinien złożyć CIT-8 we wspólnocie mieszkaniowej, w której członkowie zmarli?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto w przedszkolu może dokonywać zakupu kart pracy z wydawnictwa i rozprowadzać na terenie przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej sytuacji wytwórca odpadów nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić urlopu pracownikowi zatrudnionemu na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób postępować z JEDZ w procedurze odwróconej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać wynajęte przez polską firmę biuro na terenie Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Z kim przeprowadzić wywiad alimentacyjny o sytuacji rodzinnej i dochodowej dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co może zrobić rada gminy w przypadku uzyskania negatywnej opinii kuratora oświaty co do zgodności planu sieci szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy czynności związane ze sprzedażą samochodów pożarniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 czerwca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne