Pytania i odpowiedzi

Czy dyrektor szkoły podstawowej może pełnić funkcję przewodniczącego rady osiedla?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób wystawić fakturę dla kontrahenta mającego siedzbe w Azji, a towar będzie wysyłany przez Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ojciec dziecka może starać się o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad tym samym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłatę roczną oraz rejestrową za BDO ponosi każdy oddział oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozumieć definicję "przeładunek odpadów odpadów komunalnych na stacji przeładunkowej"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaka jest prawidłowość doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy numer alarmowy w Karcie charakterystyki musi być polski i dostępny 24h/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo określić obowiązki w zakresie bhp dla pracowników apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy decyzję o odpłatności za DPS można wydać ze skutkiem wstecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można wystąpić do kierownika USC o podanie numerów PESEL dzieci wnioskodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przeprowadzenie badania gastroskopii lub kolonoskopii wymaga skierowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy można wydłużyć termin trwania umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kto wydaje zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez strażnika miejskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego gdy wymiar etatu zmienia się w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika na zastępstwo na innym stanowisku i w innym charakterze pracy niż osoba nieobecna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy uchylić decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak naliczyć podatek dochodowy od umowy o pracę i odprowadzić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy można wypłacić wyrównanie do 06.04.2019 r. za wszystkie okresy zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy Spółdzielnia powinna od wypłaconych wynagrodzeń naliczyć składkę na Fundusz Pracy i FGŚP ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Od kiedy należy liczyć nowy tydzień pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy dochód wykazany w PIT-38 należy wliczyć do dochodu do ŚR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można zobowiązać ojca do uregulowania dopłaty za pobyt córki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób zakończyć sprawę o skierowanie do DPS bez zgody strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wizytę fizjoterapeutyczną można wykonać i rozliczyć w tym samym dniu, w którym rozpoczęto zlecony cykl zabiegów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy należy stwierdzić wygaśnięcie decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy nieprawidłowe oznaczenia oddziału NFZ może zostać skorygowane w toku realizacji recepty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy rekolekcje mogą trwać 3 dni po 4 godziny dziennie dla klas I-III i 4 godziny dziennie dla klas IV-VIII?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czym dom pomocy społecznej ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w obecnym roku szkolnym należy prowadzić listę obecności dla nauczycieli w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wysokość pomieszczenia spawalni może wynosić mniej niż 3,75 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy się KDR osobie, która obecnie jest wdowcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały z opłaconą składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy przepisy zaliczają obsługę sprężarek do prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przepisy normują szczegółowo wymogi formalne zaświadczenia o ukończenia kursu spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy każdy zakład pracy musi wypełniać sprawozdanie Z-10?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne