Questions and answers

Czy można kontynuować zasiłek dla opiekuna wraz z nowym orzeczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wystawić fakturę bez zwrotu paragonu przez nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy na dziecko uczące się, które zawarło związek małżeński należy się świadczenie 300 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy odprowadzić do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy wyrejestrować pracowników ze spółki jawnej i zarejestrować w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy naprawa urządzenia przez firmę polską - firmie niemieckiej wiąże się z wystawieniem faktury "NP"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieobecność w pracy po przekroczeniu okresu zasiłkowego jest usprawiedliwiona i płatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy od należności od udziałowca można potrącić kwotę dywidendy, która na niego przypada?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opodatkować (i odliczyć VAT) przekazanie prezentu dla pracownika odchodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy organizator półkolonii może zbierać numery PESEL uczestników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy osobie, która ma status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku należy się specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy osobie w rodzinie zastępczej przyznać świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy powstanie klejarni na terenie zakładu pracy jest zgodne z BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy rada gminy jest odrębnym administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż maszyny z kraju Z do kraju Y, "po drodze" z modyfikacją w kraju X, to WDT z kraju Z do kraju Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy szpital może kserować karty EKUZ pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uczeń, który w orzeczeniu ma wskazane nauczanie indywidualne może je realizować na terenie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy umowa o pracę nauczycielki zatrudnionej na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w obrocie krajowym faktura wystawiona w walucie i płacona w walucie będzie mogła korzystać z split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy została spełniona przesłanka uprawniająca do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa prawna oraz sentencja decyzji uchylającej, aby móc uchylić składki wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą zamawiającemu w przypadku niedopilnowania terminu wniesienia zabezpieczenia umowy przez wykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel wspierający w przedszkolu z dziećmi autystycznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba do nauczania chemii w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar wynagrodzenia przysługuje nauczycielce, której w lipcu zmniejszono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zaksięgować poniesioną przez komplementariusza opłatę notarialną za założenie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy zaksięgować ujawnienie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinien wyglądać zapis w polityce rachunkowości zmieniający metodę ujmowania leasingów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczać koszty pośrednie oraz bezpośrednie związane z usługą budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak sformułować informację na stronie profilowej SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak ustalić skład rodziny, gdy strona wychowuje z mężem wspólnie dziecko oraz dzieci z poprzednich związków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy budowa siedliska rolnego jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Według jakich stawek należy naliczyć odprawę pośmiertną, jeżeli weszły nowe stawi wynagrodzenia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować refundację wydatków na wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób przeprowadzić publiczne otwarcie ofert po elektronizacji zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy budowa suchego ustępu wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne