Questions and answers

Od kiedy liczony jest termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy ustalić nienależne pobranie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W którym momencie rozliczyć skorygowane składki na FP oraz FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Za który miesiąc należy uwzględnić dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Z jakim dniem powinnam wyrejestrować moją córkę z ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co zrobić z powstałymi odpadami o kodach 10 01 01 oraz 19 01 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy bieżnikowanie opon, jest termicznym przetwarzaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy faktura jest poprawna, jeśli dotyczy towarów zwolnionych i nie zawiera podstawy zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel może wystawić uczniowi roczną ocenę niższą od przewidywanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy otrzymanie protokołu z opóźnienia z data późniejszą może obligować do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika podania imion rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy przekazywanie próbek produktów leczniczych pacjentom należy uznać za dopuszczalne postępowanie lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy rezygnacja z tworzenia regulaminu pracy ma jakieś negatywne konsekwencje dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać zaległości z tytułu podatku od nieruchomości upadłej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy zagraniczne zezwolenia na obsługę i konserwację wózków jezdniowych są ważne w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zakład powinien zwrócić się do urzędu o pozwolenie na użytkowanie ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy zarząd dróg wojewódzkich może wykorzystywać monitoring na swoich drogach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile dzieci można przyjąć do klasy zerowej w oddziale przedszkolnym działającym w szkole podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie są wymagania przy sprowadzaniu mieszaniny chemicznej niebezpiecznej z kraju poza Unią Europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy refakturować koszty energii elektrycznej, jeśli refaktura kosztów wynika z czterech różnych faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy zaksięgować koszty poniesione przy wydaniu książki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować w księgach rachunkowych otrzymane dofinansowanie do zatrudnienia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak powinny być zaksięgowane koszty dotyczące delegacji za przejazd autostradą, taksówką i opłaty parkingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż myjni wraz z gruntem, która jest majątkiem prywatnym podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak szpital powinien zaksięgować fakturę za zakup gadżetów piłkarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy należy wymagać pozwolenia wodnoprawnego przy zbieraniu odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy art. 5a u.s.g obowiązuje w znowelizowanym brzmieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakich przypadkach należy tworzyć rezerwy na gwarancję bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć wywóz nabytych towarów w Polsce do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można ująć plik JPK_VAT jako zestawienie sprzedaży w KPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy dokonać spisu natury w przypadku zbycia udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik świadczący kompleksowe usługi biurowe dla firmy z Niemiec będzie musiał rejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne