Questions and answers

Jakie są konsekwencje wystawienia przez lekarza recepty na siebie, bez odnotowania tego faktu w dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie są wymogi prawne dla lakierni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu dyrektora kończącego kadencję, który staje się nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy udzielać urlopu, jeżeli nauczyciel pracuje dwa razy w tygodniu po jednej godzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto powinien przewodniczyć szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu na egzaminie gimnazjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Które umowy z nauczycielami mogą być zawierane na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na ile dni przed końcem roku rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z oceną opisową dziecka z klasy I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Od kiedy liczyć należy rozpoczęcie delegacji ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Od kiedy powinna mieć miejsce aktualizacja składu rodziny i doliczenie dochodów ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

W jakiej temperaturze współczynnik przewodzenia ciepła λ materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035W/(m·K)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy czas dojazdu pracownika sfery budżetowej jest wliczany do jego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy instytucja powinna odprowadzić podatek należny VAT od przekazanych artystom teatru kwiatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne zróżnicowanie sposobu zaliczania stażu pracy do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy konieczne jest porozumienie w sprawie przekazania zadań pomiędzy wójtem gminy a starostą powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zatrudnić opiekunki dowozu dzieci do szkoły/ze szkoły na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy osobno prowadzić wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz substancji innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy opłacanie przez pracodawcę nauki języka angielskiego stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może zawrzeć porozumienie z kontrahentem celem stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne ojcu dziecka za wsteczny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony w maju liczyć jako dochód faktyczny, czy jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Do kiedy należy się dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

do kiedy pracownica może korzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaką stawkę VAT firma powinna zastosować na fakturze za usługę odbioru odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie działania prawne może pojąc PKZP, aby odzyskać należne środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie formalności muszą być spełnione, aby było możliwe zatrudnienie obywateli Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki ma cudzoziemiec w zawiązku ze zmianą pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak opodatkować i oskładkować wynagrodzenie członka komitetu audytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakiej wysokości w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględniać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić organ prowadzący w sytuacji kiedy przez okres wakacji nie będzie w szkole dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy były kierownik sp zoz ma prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy dodatek za trudne warunki pracy u nauczyciela wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dyrektor może zmienić dotychczasowe warunki pracy nauczycielce powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dziecko osoby uprawnionej należy wpisać do składu rodziny w FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy inspektor ochrony danych to stanowisko kierownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy intendenta zatrudniona w szkole musi wykorzystać cały urlop przed przejściem na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieje obowiązek publikacji w BIP oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy koszty usług doradczych poniesionych w spółce przejmowanej należy zaliczyć do kosztów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne