Questions and answers

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie zwiększyć wartość początkową nieruchomości, która amortyzowana jest metodą uproszczoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy jest różnica między zautomatyzowanym przetwarzaniem danych a zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy kancelaria adwokacka zatrudniająca kilku pracowników ma obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy można zawrzeć jeden kontrakt na sprawowanie funkcji kierownika kliniki, ordynatora i lekarza udzielającego świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy nauczyciel-emeryt pracujący na emeryturze może być wychowawcą w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy porozumienie zawarte u notariusza potraktować można jako tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca może przechowywać w dokumentach pracowników akty ślubu, akty urodzenia, akty zgonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca w ciąży będący na zwolnieniu, powinien zawiesić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy regulują prace związane ze składowaniem popiołów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy spełnianie wymagań minimalnych przez maszyny należy cyklicznie kontrolować?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy SP ZOZ może wprowadzić własne ograniczenie uprawnień pielęgniarek i położnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy stażyście z PUP należy zapewnić odzież roboczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Jakie są konsekwencje wystawienia przez lekarza recepty na siebie, bez odnotowania tego faktu w dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Jakie są wymogi prawne dla lakierni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaki jest wymiar urlopu dyrektora kończącego kadencję, który staje się nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy udzielać urlopu, jeżeli nauczyciel pracuje dwa razy w tygodniu po jednej godzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto powinien przewodniczyć szkolnemu zespołowi egzaminacyjnemu na egzaminie gimnazjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Które umowy z nauczycielami mogą być zawierane na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na ile dni przed końcem roku rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z oceną opisową dziecka z klasy I-III?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Od kiedy liczyć należy rozpoczęcie delegacji ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Od kiedy powinna mieć miejsce aktualizacja składu rodziny i doliczenie dochodów ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jakiej temperaturze współczynnik przewodzenia ciepła λ materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035W/(m·K)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2018 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy czas dojazdu pracownika sfery budżetowej jest wliczany do jego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy instytucja powinna odprowadzić podatek należny VAT od przekazanych artystom teatru kwiatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy jest dopuszczalne zróżnicowanie sposobu zaliczania stażu pracy do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy konieczne jest porozumienie w sprawie przekazania zadań pomiędzy wójtem gminy a starostą powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można zatrudnić opiekunki dowozu dzieci do szkoły/ze szkoły na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy osobno prowadzić wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz substancji innych niż niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy opłacanie przez pracodawcę nauki języka angielskiego stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może zawrzeć porozumienie z kontrahentem celem stosowania mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne ojcu dziecka za wsteczny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne