Questions and answers

Jaki system czasu pracy powinien być zastosowany w odniesieniu do organisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2018 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może dokonać potrącenia komorniczego z nagrody wypłaconej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można dokonać zajęcia komorniczego alimentacyjnego z nagrody uznaniowej przyznanej pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można umieścić osobę starszą w DPS bez jej zgody, gdy jej dzieci przebywają za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Która gmina chowa osobę bezdomną z innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy rozpoznanie posocznicy u pacjenta przebywającego w szpitalu powinno skutkować wstrzymaniem odwiedzin na oddziale?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy remont elewacji oraz wymiana bramy wjazdowej w budynku gospodarczym podlega zgłoszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy radny sejmiku województwa może być jednocześnie zastępcą burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Wilk Jakub | Aktualne

W której pozycji formularza INF-o-PP wykazać ogółem otrzymaną pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jaki skutek ma wyrok NSA uchylający wyrok WSA i decyzję WINB ale decyzji PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy w szkole podstawowej nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy w dwóch klasach – w klasie V oraz w klasie III?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy parafie mają obowiązek stosować p.z.p. przy udzielaniu zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Jak wyliczyć nadgodziny nauczycielowi, który ma stałe godziny nadliczbowe, a przebywa na zwolnieniu od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić kobieta z 36-letnim stażem pracy, aby uzyskać prawo do świadczenie przedemerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kto powinien dokonać przeniesienia dyrektora z wygaszanego gimnazjum do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozumieć pojęcie użytków rolnych w gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć WNT i import usług w przypadku, gdy podatnik prowadzi działalność przy zastosowaniu proporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dzierżawa podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla najmu prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o odmowie umieszczenia w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jakich terminach pracownika skierować ponownie na badanie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy VAT należny od towarów przekazanych jako darowizna stanowić będzie koszty uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie PKD należy zastosować do usług wykonywania obróbek elewacyjnych i elewacji z płyt warstwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do uchwały rady pedagogicznej dotyczącej warunków dostosowania egzaminu ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować część budynku zajętą na prowadzenie prywatnego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak udzielić urlopu na dni 24 i 31 grudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wartość szkoleń stanowi dla żony zleceniodawcy przychód podlegający oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy Ordynacja podatkowa ma zastosowanie do decyzji w sprawie mandatu karnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy linia kolejowa o długości 100 km jest instalacją zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zwolnienie od podatku u źródła obejmuje także świadczenie usług leasingowych lub najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przejęcie spółki powoduje, że 9% stawka CIT nie może być stosowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakim dokumentem należy wnieść zakupioną licencję na stan ewidencji wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych zapłaconą należność główną oraz odsetki wypłacone podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy emisja CO2 do powietrza z procesu fermentacji zbóż w celu produkcji alkohlu podlega regulacjom prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wymagają zgłoszenia kotłownie kontenerowe (przenośne) opalane olejem opałowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak umorzenie postępowania egzekucyjnego wpływa na zajęcie zabezpieczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinny rozliczyć się spółki likwidowanej podatkowej grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy CIT zapłacony w Belgii ma wpływ na wysokość PIT komandytariuszy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie Organ II Instancji powinien rozpatrzyć odwołanie spółki od decyzji Organu I instancji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy credit note za prowizję partnerską od kontrahenta z Unii należy ująć w deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać usługi związane z obsługą dokumentów pojazdu i opłatą aukcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dochód z tytułu stażu jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż gruntu i nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne