Pytania i odpowiedzi

Czy bank może udzielić informacji tylko na podstawie wysłanego listownie wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

W jakich pozycjach i jakie kwoty wykazać w Cit-8, Cit-8/O i Cit-8/D?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stowarzyszenie dochód z imprezy może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy skorygować CIT o wartość netto z faktur, sporządzić korektę deklaracji CIT za 2016 r. i dopłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć pokontrolną korektę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na jakich zasadach wynagrodzenie małżonka może być kosztem uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy odprowadzenie wód opadowych z prywatnego torowiska do prywatnej kanalizacji wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Kiedy wychowawca w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie wymagania należy spełnić w przypadku magazynowania olei odpadowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy byłemu pracownikowi przysługuje premia świąteczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Na jakiej podstawie należy ustalić, że wynagrodzenie z umowy zlecenie jest "niezbędne do życia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jak wykazać korektę w przypadku zmniejszenia kwoty marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach kierownik ponosi odpowiedzialność materialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy otrzymane przez spółkę środki finansowe na nagrody w konkursie (od zlecającego konkurs) rozliczyć notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę dotyczącą vouchera, otrzymaną od niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy decyzję o przyznaniu schronienia można wydać z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zerówki, który pracuje na 11/22 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić dyrektorowi przyjęcia godzin zastępstw doraźnych płatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można nie określić końcowej daty umowy na zastępstwo dla pomocy kuchennej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy z każdej umowy na podstawie, której jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W którym miesiącu wynagrodzenie jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie transakcje uwzględniać przy ustalaniu dochodu z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje ograniczenie liczby urlopów bezpłatnych dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy w czasie rekolekcji wielkopostnych mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy samorządowa jednostka budżetowa lub gmina może dokonać zakupu w formie leasingu środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy uprawnienia do obsługi urządzeń ciśnieniowych oraz wózków jezdniowych podnośnikowych mają okres obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy na zgłoszenie można postawić murowany komin o wysokości ok. 7m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy istnieje jednolity i wyczerpujący wykaz leków niezbędnych do wykonywania czynności ratunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wentylatory kanałowe umieszczone w ścianie budynku można traktować jako wentylację mechaniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie obowiązki ma wprowadzający akumulatory przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać przekwalifikowując najem prywatny na działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak należy sformułować wzór kwestionariusza osobowego dla kandydatów do pracy i pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne