Questions and answers

Czy nierównoważne świadczenia wzajemne generują przychód ze świadczeń nieodpłatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki od pożyczki należy wydzielić z kosztów ogólnych i ująć w kosztach kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłacie targowej podlega sprzedaż waty cukrowej, popcornu, lodów z automatu itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opłata na rzecz rentalcars podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki fundamentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy osoba kierująca pracownikami może być obciążana odpowiedzialnością za organizację pracy podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy otrzymany bonus marketingowy stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zamieścić zdjęcie pracownika z imprezy integracyjnej w wewnętrznej gazetce firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przedszkole może organizować zajęcia z kształcenia specjalnego we współpracy z inną placówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy rezygnacja z podwyższonej składki ZUS od lipca spowoduje obniżenie składki za ten miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy roboty związane z wykonaniem nowej łazienki w lokalu mieszkalnym wymagają pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy schody stalowe na czas budowy można dostawić do budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczana jest od każdej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej uzyskującej przychody z najmu prywatnego należy ewidencjonować na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy udziały wypłacone spadkobiercom członka banku stanowią koszt uzyskania przychodu dla banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urlop wychowawczy udzielony na pierwsze dziecko automatycznie zostaje przerwany z dniem narodzin drugiego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy wnioskodawcy liczyć dochód z części gospodarstwa, której jest dzierżawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w świetle przepisów RODO pracownik może złożyć oświadczenie o zmianie dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy wyliczając dni urlopu uzupełniającego należy brać pod uwagę wyłącznie dni robocze?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy zakupiony towar należy przyjąć na magazyn na podstawie faktury, czy też dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zapłata wierzytelności komornikowi w gotówce podlega ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zgodnie z RODO dopuszczalne jest oznaczenie szafek pracowniczych poprzez umieszczenie na nich imion i nazwisk pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jaką procedurę należy przeprowadzić w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania dokonanej w 2003 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jakie dokumenty muszą wchodzić w skład JPK - MAGAZYN?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie są zasady sprzedaży artykułów medycznych dla osób niepełnosprawnych po 1 lipca 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą udzielenie pożyczki przez spółkę z o.o. jednemu z udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki jest charakter decyzj w sprawie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jaki okres powinna obejmować gwarancja z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku zmiany jej formy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć częściowo zareklamowany towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ująć w KPiR fakturę za szkolenie sfinansowane częściowo ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy wykazać nabycie usługi spedycyjnej w deklaracji VAT-7 i których pozycjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy zaksięgować przejęte udziały, które są zabezpieczeniem kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać zamknięcie roku w związkach zawodowych nieprowadzących działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować wysyłkę do Rosji części zapasowych (w ramach gwarancji)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczać transakcje, które opłacane są kryptowalutą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach zagraniczną podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć transakcję gdzie wystąpiła faktura korekta, której nabywca nie odbiera?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne