Questions and answers

Czy zamawiający w trybie z wolnej ręki musi określać warunki udziału w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy z firmą, która brakuje dokumenty, należy podpisać umowę o powierzeniu danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy związek zawodowy w ramach nadzoru społecznego może żądać dokumentów finansowych PKZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Ile dni uzupełniającego przysługuje dyrektorowi szkoły, który sprawował w czasie ferii opiekę nad uczniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Ile wyniesie kara za złożenie sprawozdania za wytworzone odpady po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak długo ważny jest sporządzony przez dyrektora projekt oceny pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać fizjoterapeuta w szkole specjalnej do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są różnice pomiędzy ogólną analizą ryzyka, a oceną skutków dla ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia są wymagane przy obsłudze elektrycznego pieca piekarniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie zmiany dotyczące uzupełniania kwalifikacji nauczycieli przewidują nowe projekty MEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak liczyć wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop związany z przygotowaniem się pracownika do egzaminu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak postąpić z zebranymi zaolejonymi ściekami zebranymi do paletokontenerów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownika szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo podzielić nieruchomość przy braku planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak rozliczać umowy barterowe zawierane pomiędzy przedsiębiorcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zmarłego przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy można zatrudniać obcokrajowca - osobę niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kto jest uprawniony do wydawania produktów leczniczych w ramach tzw. programów lekowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek za 5 dni pobytu w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób mamy dopełnić obowiązek informacyjny względem potencjalnych dostawców i potencjalnych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczać handel opcjami walutowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób starosta ma określić szacunek gospodarstwa rolnego wydając orzeczenie o wykonaniu aktu nadania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Sługocka Martyna | Aktualne

W jaki sposób wspólnota mieszkaniowa może ustalić właściciela pojazdu zaparkowanego na parkingu wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Za ile dni należy nauczycielowi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopłaty unijne dla rolników należy wliczyć do dochodu nieopodatkowanego ustalając prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gmina powinna zawrzeć z zakładem opiekuńczo - leczniczym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy ma zastosowanie art. 17b ust. 1 i ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy meleks jest wózkiem jezdniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy można uznać, że mamy do czynienia z nieznanym ojcem dziecka i przyznać wnioskodawczyni świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czym różni się powierzenie danych od ich udostępnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Dawidowska Aleksandra | Aktualne

Czy obowiązek przekazania karty uodpornienia ma charakter oddawczy czy odbiorczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy podatnik, który wykonuje i sprzedaje zabawki do innych krajów UE powinien zarejestrować się do VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podmiot świadczący usługi PET/CT zobowiązany jest posiadać w pracowni komorę laminarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika do działu BHP na stanowisko referent - inspekt ds. BHP i PPŻ?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownica może odpracować godziny odpracować w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przed rejestracją jako podatnik VAT UE jest możliwość zastosowania stawki 0% dla WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne