Questions and answers

Czy podmiot leczniczy może korzystać z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy po terminie obowiązywania umowy na roboty budowlane można podpisać aneks z mocą wsteczną zmieniający wartość tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi należy się druga przerwa w pracy, jeśli pracuje w danym dniu 9 godz.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy przepisy określają przewidywane okresy użytkowania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż zabudowanej nieruchomości skutkuje podatkiem VAT albo korektą VAT naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy ubezpieczyciel ma obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z ubezpieczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy uczniowi, które przebywa w zakładzie poprawczym przysługuje stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy umowa o pracę z nauczycielem powinna rozwiązać się 31 sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wartość wydanego towaru, wolnego od wad, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w niepublicznej szkole podstawowej, w której funkcjonuje 13 oddziałów można powołać wicedyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w umowie o pracę należy zamieszczać informację o zapewnieniu pracownikowi noclegów i posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wystarczy w Anglii spisać ugodę z ojcem dziecka i przedstawić taki dokument w polskiej instytucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za czas odbierania telefonu służbowego oraz wykonania raportu na urlopie wypoczynkowym należy wypłacić wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy z chwilą zawieszenia postępowania egzekucyjnego uchylić prawo do świadczenia alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak długo zachowują ważność imienne zezwolenia do kierowania wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie instalacje należy rozumieć pod pojęciem instalacja inna niż energetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy ująć w księgach rachunkowych karty przekazania odpadów jeśli ich wartość jest zerowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak opodatkować na gruncie VAT usługę marketingową świadczoną na rzecz kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak potwierdzić fakt zatrudnienia pracownika od 1.07.1993 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jak powinien wyglądać wzór oświadczenia zleceniobiorcy dla celów ustalenia tytułów do ubezpieczeń w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo wprowadzić dodatek za dyżur domowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Kiedy na nabywcę przechodzi udział we wspólnocie gruntowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy pracodawca powinien przekazać rozkład czasu pracy nowozatrudnionemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy wysłać nauczyciela na badania kontrolne po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wydania KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Który OPS jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który organ jest właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego remontu wału przeciwpowodziowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Od kiedy należy dokonać spłaty wstrzymanych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej wysokości nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne należy wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie dyrektor powinien otrzymać protokół z przeprowadzonej kontroli przez instytucję zewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co powinno być zawarte w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do planu przekształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy balkon w budynku wielorodzinnym jest nadwieszeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy do każdego zbioru danych osobowych w urzędzie gminy należy sporządzić odrębną klauzulę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kanał samochodowy posadowiony na gruncie należy traktować jako obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy można aneksować umowę o pracę z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy można córce przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można w odpadach o kodzie 20 01 99 ująć tworzywa sztuczne zbierane razem z plastikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy zakładać kartę noworodka także w przypadku martwego urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy polski podatnik wykazuje usługi budowlane w deklaracji VAT jako świadczenie usług w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy powiatowy inspektorat weterynarii ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy w dniu wolnym grafikowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi można wypłacić pożyczkę w kwocie 25.000 zł z PKZP gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie powinien się rozpocząć od soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wg u.ś.r. postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego powinien prowadzić wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne