Questions and answers

Jakie wymagania muszą spełniać pomieszczenia do zabiegów krioterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy pracodawca musi bezwzględnie dążyć do uzyskania na hali temperatury przynajmniej 14 stopni Celsjusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy prowadząc zajęcia nauki języka obcego można skorzystać z obniżonych składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy uznanie zdarzenia za wypadek zależy od tego, czy zaraz po nim pracownik był na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy od nadwyżki ponad limit zwolnienia z podatku dochodowego dla świadczeń z zfśs należy odprowadzić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można dokonać korekty składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jakim terminie ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę na czas określony do 30.11.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczać pracownika świadczącego pracę za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy wypadek osoby bez umowy, do którego doszło na terenie zakładu, podlega procedurze wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaką dokumentację powinny posiadać testery skonstruowane przez własnych inżynierów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje wszystkie rodzaje świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak długo szpital powinien przechowywać kopię kart depozytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy przewóz substancji niebezpiecznej wózkiem jezdniowym powoduje konieczność wydania polecenia pisemnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy do naprawy wózków widłowych trzeba posiadać uprawnienia konserwatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy należy uzyskać zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy będące wynikiem badań kontrolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach stawka żywieniowa za posiłki dla uczniów powinna być rożna od tzw. wsadu do kotła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wspólnik sp. z o.o. na urlopie rodzicielskim powinien być uwzględniamy w składzie personelu na potrzeby SOD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2018 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakich informacji publicznych może żądać od SP ZOZ kancelaria prawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jakie PKD określa świadczenie usług inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy określony staż pracy wymagany na stanowisku inspektora obejmuje pracę u jakiegokolwiek pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest wymagane, gdy złożona została tylko jedna oferta w przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Na ile miesięcy podzielić dochód z roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Za jaki miesiąc uzyskać dochód do świadczeń wychowawczych i rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zysk spółki za 2017 r. stanowi dochód małżonków, który dolicza się do roku bazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak właściwie udzielić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z jaką stawką sprzedać działki, m.in. z parkingiem i wiatą garażową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wiata na samochód osobowy może być z każdej strony zabudowana, tylko z otworem na wjazd?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Jak w raporcie ZUS RSA wskazać okres niezdolności do pracy wskutek choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy należy udzielić urlopu bezpłatnego w związku z wyborem pracownika na burmistrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak na druku Z-3 wykazać pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego z tytułu wyjścia prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób archiwizować e-ZLA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać oboje rodzice dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawcy uprawniony jest do cofnięcia decyzji o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy każdy zbiornik ciśnieniowy w agregacie sprężarkowym podlega przepisom UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Z jaką datą należy zamknąć księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w niżej opisanym stanie faktycznym konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak opodatkować usługę świadczoną przez pilota samolotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Gdzie należy szukać objaśnienia toksyczności środka chemicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy po śmierci jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej, spółka ta może nadal działać przez dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy brak danych osobowych klienta na protokole zwrotu wyklucza możliwość obniżenia podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe w kraju wiążą się z założeniem przez polskiego podatnika spółki w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy obciążenie najemców kosztami mandatów karnych można włączyć do podstawy opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy obdarowany udziałami w spółce przez osobę niespokrewnioną musi zapłacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne