Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką podatku VAT opodatkować świadczenie usług terapii pedagogicznej i diagnozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

jakie skutki w podatkach dochodowych generuje automatyczna likwidacja spółki z o.o. w organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zaliczki uiszczone na poczet przyszłego importu maszyn i urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak należy sklasyfikować spłatę zobowiązań subrogacyjnych i odsetki od nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak postąpić, gdy dochód został źle doliczony i błędnie zabrano świadczenie na pierwsze dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ująć w deklaracji INTRASTAT otrzymane od kontrahenta unijnego komponenty do wykonania urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy uznać zmianę przeznaczenia budynku za zgodną z miejscowym planem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Komu można sprzedać złom na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto określa zasady przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powinien pokryć koszt naprawy słupa, który odgradza działkę wspólnoty mieszkaniowej od działki gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Kto przedkłada staroście do zatwierdzenia statut spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Która gmina jest właściwa miejscowo w sprawie zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie nauczycielka wykorzystująca urlop uzupełniający powinna przejść na urlop wychowawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować otrzymanie zaliczki od kontrahentów na poczet przyszłych dostaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa sieci wodociągowej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy do akt osobowych nauczyciela należy wpinać zaświadczenia z odbytych szkoleń z poprzednich lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dyrektor może zatrudnić nauczyciela stażystę na okres jednego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły musi zgodzić się z wnioskiem komisji na ustaloną kwotę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy faktura VAT-RR może być płacona w mechanizmie podzielonej płatności (towar zakupiony od rolnika ryczałtowego)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy gnojowica z ferm trzody chlewnej kierowana do biogazowni powinna być klasyfikowana jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy kierownik OPS podlega wyłączeniu w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy mają zastosowanie przepisy art. 24 ust. 4 lub ust. 5 u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można umieścić w DPS osobę nieubezwłasnowolnioną bez jej zgody na podstawie postanowienia sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można unieważnić przetarg nieograniczony z powodu braku pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy doliczyć dochód z tytułu uzyskania zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel biblioteki może w trakcie wakacji pracować w placówce nieferyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel z tytułem licencjata może uczyć języka angielskiego w szkole branżowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obsługa mini tokarki wymaga posiadania szczególnych uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy otrzymane premie pieniężne DCC należy opodatkować stawką właściwą dla sprzedawanych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT kaucja, która przepada w momencie, gdy klient nie dotrzyma zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy prowizje z tytułu płatności bezgotówkowych itp. refakturować ze stawką zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy przy rejestracji charta, Starosta właściwy powinien wysłać wszczęcie i zakończenie postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sekretarz szkoły może zostać przeniesiony na stanowisko referenta w ramach awansu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w spadku jest sprzedażą usług czy dostawą towaru (czy jest opodatkowana podatkiem VAT)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne