Questions and answers

Jakie skutki w VAT ma sprzedaż wiaty magazynowej, przy nabyciu której nie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie zbiory danych osobowych powinny się znaleźć w rejestrze czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy zaksięgować raty za telefon komórkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak oskładkować ryczałt samochodowy przyznany prezesowi na przejazdy samochodem prywatnym do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach niezamortyzowaną wartość środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT transakcję eksportu usług poza teren UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za niezwrócone opakowania zwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak sprzedać samochód osobowy zakupiony do dalszej odsprzedaży, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy ustalić podstawę wymiaru zasiłku na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

O jakich przepisach oprócz prawa wodnego jest mowa w art. 446 ust. 4 ustawy z 20.07.2017 r. prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Antoniak Joanna | Aktualne

W jakiej wartości wg MSR spółka powinna przyjąć na stan środków trwałych maszyny z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób można usunąć samochód z prywatnego miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2018 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy artykuł 90 ust. 3h ustawy o systemie oświaty miał zastosowanie do przedszkoli niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy budynek handlowo-biurowy winien być wyposażony w instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do obsługi maceratora są potrzebne specjalne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły, który ma uprawnienia emerytalne może odejść pod koniec sierpnia ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wydać świadectwo pracy bez wniosku nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy fakturę sprzedaży krajowej na WDT można umieścić w deklaracji za ten sam miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy istnieją przepisy regulujące odległość słupów elektroenergetycznych od jezdni, bądź pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy koszty zwracane zleceniobiorcy stanowią dla niego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy Lasy Państwowe można obciążyć decyzją naliczającą opłatę adiacenckią z tytułu podziału działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy możliwe jest obniżenie podstawy ubezpieczeniadeklaracji DRA na czas zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest uznanie, że specjalizacja z chorób wewnętrznych jest specjalizacją pokrewną wobec specjalizacji z chorób płuc?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy możliwe jest zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można uzyskać zwrot VAT, mając w danym miesiącu obrót tylko poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy powiadomić urząd skarbowy o zamiarze prowadzenia PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na zgłoszenie można zgłosić rozbiórkę trzech budynków gospodarczych połączonych ze sobą konstrukcyjnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy obiekt gospodarczy do 35 m zabudowy uzupełniający zabudowę zagrodową musi być wolnostojący?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy w dowolnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy poza funduszem socjalnym odprowadza się inne składki za nauczycieli przebywających na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć kolejną umowę na czas określony z pracownicą, która jest w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik - obcokrajowiec musi mieć założone w Polsce konto (do wypłaty wynagrodzenia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik w szkole podstawowej może łączyć w jednym etacie funkcję kucharza i intendenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy może być wykonywanie codziennych obowiązków pracowniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy świadczenie montażu stoisk wystawienniczych podlega opodatkowaniu ryczałtem ze stawką 5,5% czy 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie powinno być nadal wypłacane w pełnej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy transakcje wykonane poprzez niezgłoszony rachunek bankowy stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy umowa cesji leasingu bez wynagrodzenia podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi prowadzenia terapii pedagogicznej i diagnozy mogą być rozliczane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy uszczelnianie i malowanie dachu należy zakwalifikować jako bieżącą konserwację, czy jako remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne