Questions and answers

Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy w małej firmie o 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy dokonać korekty list płac w celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego wstecz ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy się zasiłek rodzinny i dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji za lipiec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wliczać do dochodu rodziny kwoty zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o umorzeniu czy odmówić wszczęcia postępowania w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy od stycznia 2015 pracownica na urlopie wychowawczym powinna mieć ustaloną podstawę na nowo ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ prowadzący może wyrazić zgodę na wcześniejsze rezygnację dyrektora gimnazjum ze stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownicy przedszkola można wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu odejścia z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy są wymagania co do właściwości i materiału z jakiego powinny być wykonane krzesła spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy świadczenie urlopowe może być wypłacone dyrektorowi sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy wstrzymana pomoc finansowa za okres od kwietnia do grudnia 2014 r. również powinna zostać wypłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy zakład budżetowy może przekazać środki z subkonta VAT zakładu na subkonto VAT gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zasiłek pielęgnacyjny należy się za lipiec 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego należy się kierownikowi internatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Jakie formalności powinny być spełnione, aby cudzoziemcy mogli legalnie wykonywać pracę na terenie innych krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie organy mogą podjąć działanie w celu sprawdzenia czy budowa osiedla miała wpływ na zniknięcie wody w studniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jakie są zasady delegowania pracownika przez polskiego pracodawcę, który wykonuje pracę na terytorium Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Jakim składkom ZUS podlega przedsiębiorca w momencie uzyskania prawa do renty rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje uczniowi młodocianemu za 2017 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy amortyzować zakupione części do wielu koparek, które nie są samodzielnym środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować na kontach rozliczenia za opłaty drogowe i jak rozliczyć powstałe różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak na potrzeby RODO należy definiować pojęcie funkcjonariusza publicznego/osoby pełniącej funkcje publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak obliczyć bonus za wcześniejszą zapłatę VAT (jaką stopę referencyjną zastosować)?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę korygującą dotyczącą faktury pierwotnej, która nie wpłynęła do firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć odsetki z tytułu udzielonej pożyczki otrzymane od spółki z innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję obsługi spedycyjnej w ramach dwóch krajów - Polski i Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ustalać różnice kursowe przy sprzedaży wysyłkowej rozliczanej za pośrednictwem serwisu PayPal?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy można odwołać pracownika z pełnienia funkcji inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Sobieska Maria | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych za pomocą weryfikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Kiedy wygasa decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego wydana w toku kontroli podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kto wydaje i podpisuje świadectwo pracy dyrektora przedszkola niesamorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Na jakich zasadach pracownica pobierająca rentę, nabędzie prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Na jakich zasadach rozlicza się w CIT przychody z odsetek od obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy można przyznać dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenia z FA i za jakie miesiące orzec zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób można przenieść prawo własności drogi wewnętrznej na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy budynek przeznaczony na mieszkania komunalne można traktować jako zabudowę usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy dla przenoszonego nauczyciela należy się odprawa z tytułu zwolnienia z gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może przenieść nauczyciela mianowanego na stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2018 r., Pater Łukasz | Nieaktualne