Pytania i odpowiedzi

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania urlopu wypoczynkoweg?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak ustalić wysokość odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przepisy o ochronie danych osobowych stosuje się również do spółek wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie skutki dla WNT może mieć Brexit, jeśli jednak podmiot brytyjski dostarcza towary z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób uzyskać od pracowników i zleceniobiorców odszkodowanie za wyrządzoną przez nich szkodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia dla pracownika pracującego w urzędzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób dokumentować ewidencję czasu pracy pracownika po zmianach od 1.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy spółka cicha podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług wynajmu limuzyny i wynajmu limuzyny z kierowcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy firma wprowadzająca ulotki w koszulkach foliowych jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy opodatkować prywatny dom pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jednostka finansów publicznych może odliczać 75% kosztów poniesionych wydatków na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie wypowiedzenie należy zastosować wobec nauczycielki, które będą pracowały od września na innym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy należy podjąć uchwałę rady powiatu stwierdzającą zakończenie działalności gimnazjum specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest obowiązek poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółka C mogła skorzystać w 2018 r. z 15% i w 2019 r. z 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka dokumentacja po zlikwidowanym gimnazjum powinna być przekazana do organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze rodzinne można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy liczyć łączny czas trwania umów na czas określony pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel może w ramach kary za złe zachowanie nie zabrać niektórych uczniów na wycieczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób obliczyć okres zatrudnienia wymagany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Co jest podstawą opodatkowania do wyliczenia limitu 200.000 zł w przypadku wynajmu mieszkań i garażu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jakim paragrafie ująć wydatki na przeglądy budynku oraz konserwację klimatyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik, który wybrał zwolnienie z VAT od marca – musi złożyć plik JPK jeszcze za marzec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy uczniowi pełnoletniemu, który zrezygnował z technikum, można wydać kopię arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne