Questions and answers

Czy można córce przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można w odpadach o kodzie 20 01 99 ująć tworzywa sztuczne zbierane razem z plastikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy zakładać kartę noworodka także w przypadku martwego urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy polski podatnik wykazuje usługi budowlane w deklaracji VAT jako świadczenie usług w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy powiatowy inspektorat weterynarii ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik może odpracować czas zwolnienia od pracy w dniu wolnym grafikowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi można wypłacić pożyczkę w kwocie 25.000 zł z PKZP gotówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy urlop wypoczynkowy nauczyciela w ferie powinien się rozpocząć od soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wg u.ś.r. postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego powinien prowadzić wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy właściwym dla Spółki z o.o. utworzonej przez dwóch obywateli Ukrainy, jest US zgodny z adresem siedziby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wstrzymać SZO, gdy brak opieki nad osobą niepełnosprawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki ustalone przez sąd jest świadczeniem podzielnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wzajemna spłata zobowiązań pomiędzy trzema podmiotami będzie podlegała PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zatrudnienie sekretarza szkoły musi być poprzedzone zapisem w Statucie o utworzeniu takiego stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie dokumenty potrzebne są do zatrudnienia nauczyciela cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą likwidacja działalności gospodarczej przez rolnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać psycholog aby mógł prowadzić zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na fundacji w związku ze świadczeniem usług niepodlegających opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki może mieć przystąpienie do systemu split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wymagania muszą spełniać specjaliści firmy zewnętrznej prowadzący zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować dokonanej w KRS rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość zasiłku stałego uwzględniając wyrównania dochodu strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż usług na rzecz podmiotu mającego siedzibę w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postępować z wpływającymi do Starostwa informacjami dotyczącymi np. badań ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak rozliczać sprzedaż polskiej spółki przez internet na terenie Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć najem apartamentu w Hiszpanii i nabycie usługi pośrednictwa od firmy z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenie z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zgodnie z RODO należy uregulować stosowanie monitoringu w domach pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak zostanie wyliczona podstawa chorobowego, jeśli osoba prowadząca działalność pójdzie na L4 w lipcu 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Który OPS powinien przeprowadzić wywiad dotyczący dłużnika alimentacyjny z innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na jakich wzorach należy sporządzić sprawozdanie za I półrocze 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Od kiedy i w jakiej wysokości przysługuje świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od kiedy zmienić wysokość świadczenia rodzicielskiego, od lipca czy czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może rozwiązać równoległą umowę pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób stwierdzić bezskuteczność egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić dochód strony, włączając stypendium szkoleniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dopuszczalnym jest, aby osoba zatrudniona na stanowisku z-cy Kierownika USC miała dwóch przełożonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy firma może rozliczyć pełen VAT od samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana do utrzymywania oddanego psa pomimo rozwiązania umowy ze schroniskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy jest możliwy powrót rolnika do zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy kierownik budowy może podpisać wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy mogę obciążyć użytkownika wieczystego kosztami za sporządzenie operatu szacunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy można wspólnie, na zasadzie konsorcjum, ubiegać się o zawarcie umowy wyłącznie w rodzaju ratownictwo medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy można wydłużyć okres rozliczeniowy w małej firmie o 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne