Questions and answers

Czy postępowanie sanacyjne, prowadzone w stosunku do dłużnika, umożliwia ujęcia wierzytelności w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przychody spółki powinny był wliczone do limitu zwolnienia (refakturowanie opłat za media)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przy nakładaniu kar finansowych należy uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ukaranego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy składanie deklaracji zerowych może skutkować wykreśleniem z rejestru podatników VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru kontrahentowi francuskiemu, ale do ostatecznego odbiorcy w Rosji może stanowić eksport pośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zakończyć się przed rozpoczęciem ferii zimowych czy po ich zakończeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w dokumentacji medycznej indywidualnej należy odwzorować dokładną treść zaświadczenia wydanego przez lekarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w świadectwie pracy należy wypisać wszystkie zwolnienia chorobowe pracownika w okresie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania co do późniejszego wniosku w tej samej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy wypłata zaległego wynagrodzenia podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Do kiedy ważne są uprawnienia kierowcy wózka podnośnikowego, zdobyte w lipcu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Do wykonywania jakich czynności na oddziale szpitalnym jest uprawniony ratownik medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług wykonywanych na rzecz organizacji międzynarodowej (NATO)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dokonać zmiany nazwy szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT, w tym w odniesieniu do podatku naliczonego ma darowizna przedsiębiorstwa na rzecz córki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki powinien być skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora nowotworzonego przedszkola publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jak nabywca, którym jest sp. z o.o. powinien ująć w księgach nabycie 100% udziałów w innej sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zaksięgować aport w spółce przyjmującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak należy zrefakturować na oddział zagraniczny zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować przekazanie karnetu sportowego wspólnikowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować przekazanie na potrzeby własne lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od kontrahenta ze Szwecji (faktura za prom - przewóz osób)?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z wypożyczenia samochodu będącego współwłasnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak skorygować omyłki w rozliczeniach WNT w kontekście art. 86 ust. 10i ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela kontraktowego w poradni psychologiczno - pedagogicznej na rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług turystyki opodatkowanych marżą?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie ("premię jakościową") zwiększającą podstawę opodatkowania w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za usunięcie padłej zwierzyny na obszarze gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto prowadzi postępowanie powypadkowe po śmierci pracodawcy podczas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Który podmiot (po cesji uprawnień z umowy) oraz jakim dokumentem (faktura, nota) skoryguje zwrot zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Na jakie badania należy skierować pracownika, który ma kontakt ze zwłokami?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakiej relacji pozostają względem siebie sklep i gwarant udzielający gwarancji na sprzedawane przez sklep towary?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dochód ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach fakturę za energię elektryczną zużytą w poprzednich latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT syndyk powinien sprzedawać miejsca postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy ara nobilis podlega wpisowi do rejestru zwierząt egzotycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dłużnik może stosować ulgę na złe długi, gdy jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód z tytułu stypendium stażowego należy liczyć do lutego, czy czerwca br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest umieszczenie numeru PESEL osoby bezrobotnej w umowie w sprawie odbycia stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dotacja z ZUS, w części dotyczącej VAT, podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przelewać pracownikowi na jego konto osobiste zwrot kosztów poniesionych na zakupy firmowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można ujmować zestawy mebli biurowych jako zbiorcze obiekty środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy można wyrównać składkę za okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne