Questions and answers

Czy w przypadku zmiany decyzji wypłaty stypendium za wyniki w nauce strona musi na piśmie wyrazić zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może dokonać zmiany okresu powierzenia pełnienia w szkole funkcji kierowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Do kiedy przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko, które ukończyło 18 rok życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy udostępnianie pracownikom wody z kranu oraz dzbanków filtrujących jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z urlopem dziecka z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały w związku z przyznaniem renty socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy przed fizycznym zwrotem towaru można wystawić fakturę korygującą VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak prawidłowo ustalać różnice kursowe na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy utracona zaliczka może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować kwotę umorzonej pożyczki z PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

czy nisko cenne wartości niematerialne przy zbyciu generują przychód ze źródła zyski kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż znaku towarowego podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 nowego PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

DO jakiej maksymalnie kwoty można zwiększyć podstawę do ubezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak postąpić wobec nauczyciela, który obraża innych nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób ocenić oferty, w których zastosowano różne stawki podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Nowakowski Wojciech | Aktualne

Czy zawinione złamanie przepisów ruchu drogowego pozwala na określenie wyłącznej winy przy wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto jest organem I instancji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Modernizacja linii 400 kV"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy można złożyć w KRS zatwierdzone sprawozdanie finansowe jako korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy komora nomobaryczna wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za konserwację przepustu - tzw. kanału burzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieodliczony VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie podatnik może skorzystać z ulgi B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić średnią urlopową nauczyciela, zastępującego dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła podstawowa, po wygaszeniu gimnazjum powinna wydać duplikat świadectwa jego ukończenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zawieszonemu nauczycielowi należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik prowadzący skup palet, księgując dowody wewnętrzne w PKPiR, powinien ujmować każdy osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak często należy inwentaryzować samochody służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela, który ma objąć obowiązki dyrektora przedszkola w czasie trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne