Questions and answers

Czy sprzedaż udziałów celem umorzenia generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może być fundatorem fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy średnią urlopową należy ująć w podstawie odprawy emerytalnej dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna i przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenie inwestycji jako hala produkcyjno-magazynowa jest wystarczające?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy wydatki na integrację pracowników oraz zleceniobiorców stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z organizacją spotkania integracyjnego stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wystarczającym dokumentem potwierdzającym czas pracy pracowników jest ewidencja czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną podać do decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak dokonać korekty wynagrodzenia chorobowego, składki zdrowotnej i podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie kurs waluty zastosować do przeliczenia kosztu wyrażonego w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać geografii w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł uczyć wiedzy o społeczeństwie w branżowej szkole I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą udzielenie pożyczki spółce kapitałowej przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak interpretować zapis o obowiązującej linii zabudowy zawarty w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak należy odnotować realizację przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie" w dzienniku lekcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić analizę ryzyka ochrony danych osobowych w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę zakupową licencji na użytkowanie znaku towarowego i know-how w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy zorganizować edukację domową uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak powinna być sformułowana zgoda wraz z klauzula informacyjną na przeprowadzenie testu dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak powinna wyglądać instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy można dokonać potrącenia kwoty nadpłaconej wynikającej ze złożonej korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Od którego roku należy wykazywać okresy nieskładkowe w świadectwie pracy nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej minimalnej odległości od drogi powiatowej można usytuować zbiornik gazu o pojemności 2700 litrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Mądry Martyna | Aktualne

W jakiej sytuacji wicedyrektorowi szkoły można przydzielać nadgodziny oraz doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób anulować uzupełnienie etatu nauczyciela podpisane w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Z jaką datą sprzedaży wystawić fakturę dokumentującą wynagrodzenie prowizyjne za świadczone usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Z jakich przepisów wynika obowiązek posiadania stosownych uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy budowa obiektu tymczasowego, drewnianego kurnika, o pow. zabudowy 25 m2 wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Mądry Martyna | Nieaktualne

Czy budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z hali produkcyjnej wymaga zgłoszenia/pozwolenia na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne będzie mógł posiadać status rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy diety gospodarcza koła łowieckiego podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi rozpatrywać każdy anonim, który wpłynie do placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy firma sprzedająca niedziałające i niekompletne maszyny powinna zastosować odwrotne obciążenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym inspektorem ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy na dyrektora wydziału przysługuje inwestorowi skarga?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy najem nieruchomości na cele niemieszkaniowe przez przedsiębiorcę można potraktować jako najem prywatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obie szkoły, w których zatrudniony jest nauczyciel powinny wypłacać mu dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy okres urlopu uzupełniającego należy przerwać na okres ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy poddasze jest pomieszczeniem na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne