Questions and answers

Czy kandydat na dyrektora szkoły musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszty związane z testowaniem linii technologicznej stanowią element wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest pobieranie opłaty za skrócenie przez pacjenta pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest przedłużenie umowy z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy można przyznać rodzinie zasiłek okresowy i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi, który po 37 latach pracy przechodzi na emeryturę należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet bieżących składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy nowe regulacje dot. kierowania wózkami jezdniowymi wymagają dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy od kandydata na nauczyciela można wymagać przed zatrudnieniem przedstawienia numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone leasingodawcy, za szkodę na leasingowanym samochodzie, generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy osoba nieubezpieczona może korzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy prawo dopuszcza zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rada rodziców powinna przedstawić dyrektorowi informację o swojej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka transportowa może korzystać z jednorazowej amortyzacji samochodów ciężarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sprzedaż dokumentacji o kosztach wyrobu podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy straty podatkowe spółki z o.o. podlegają rozliczeniu po przekształceniu jej w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze dla osoby samotnie wychowującej dziecko uzależnione jest od faktu zasądzenia alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy unit stomatologiczny można amortyzować podwyższoną stawką amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wpisać żonę do składu rodziny mimo, iż jest pozbawiona władzy rodzicielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w ramach działalności nierejestrowanej emeryt może świadczyć usługi koszenia trawy lub palenia w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wspólnikiem spółki cywilnej może być osoba, która została wykreślona z CEiDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wyliczenie odpłatności za pobyt w DPS jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zakup domeny internetowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakup miejsca postojowego w hali garażowej można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zakup telewizora do sali konferencyjnej można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy z pracownikiem dwukrotnie zatrudnionym na zastępstwo można ponownie zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć smartfon?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć kontener chłodniczy przeznaczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Do której klasy dyrektor szkoły może przyjąć dziecko w wieku 8 lat, które wcześniej chodziło do szkoły w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe niesie za sobą likwidacja spółki po śmierci jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przedawnienie spłaty pożyczki bądź jej umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ kontroluje transparentność wyboru osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy spośród osób aplikujących o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak naliczyć pracownikowi samorządowemu wynagrodzenie za 8 godzin szkolenia, które odbyło się w listopadzie 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować nagrody przekazywane rolnikom w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrody wydane klientom w ramch sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidło wyliczyć wartość EBIDTY?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać przychody i koszty związane z dywidendami z zagranicznych spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć delegację pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić kompletną listę zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego tanatokosmetologa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak ustalić wysokość okresowego w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy należy wpisać do rejestru wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kto po zakończeniu inwestycji odpowiada za nadzór nad przepustem dla małych zwierząt pod drogą gminną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy należy uchylić dodatki z tytułu samotnego wychowywania dzieci i doliczyć do składu rodziny nowego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Według jakich zasad należy składować długie paczki z detalami metalowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

W jakich sytuacjach należy rozliczać różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony może rozwiązać umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne