Pytania i odpowiedzi

Czy węgiel wydobyty z filtra jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy koszty badań sprawdzających jakość towarów sprowadzanych z Chin powinny być wliczane do wartości celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty powinien zwrócić organ w przypadku gdy wnioskodawca wycofuje wniosek o zbieranie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest wykluczenie postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT z biegu prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej ustanie z chwilą wyburzenia budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji kierującej stronę do dps?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dożywotnik może zameldować się w lokalu bez wykazywania zgody właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Wilk Jakub | Nieaktualne

Czy zamawiający ma obowiązek wystawienia referencji na wniosek wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak wygląda sytuacja nauczyciela biorącego udział w strajku, który zachorował i przebywa na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmienić nazwę szkoły z uwagi na fakt, że nie nadano jej numeru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zespół szkół, który w swoim składzie ma kilka szkół może posługiwać się jedną pieczęcią okrągłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły macierzystej może równocześnie kierować szkołą filialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaki zapis powinien znajdować się na fakturze, by dokonać odliczenia od zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy gmina może sfinansować autystycznemu dziecku terapię integracji sensorycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy nauczyciel, który ukończył pedagogikę przedszkolną może pracować w kasach I-III szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy komornik powinien wystawić PIT-11 od ściągniętej kwoty zaległego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda procedura wygaszania gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w szkole ponadpodstawowej nauka drugiego języka może być realizowana w zakresie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł pracować jako pedagog szkolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak oszacować emisję w przypadku przelewania preparatów chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jaka jest procedura zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu szkół przez rady pedagogiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy informacja o podstawie zwolnienia pracownika jednostki samorządowej stanowi informację publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można przyznać matce dziecka świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć w VAT zakup od firmy UE, a potem sprzedaż firmie Białoruskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przedszkole może przygotowywać posiłki dla uczniów szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w deklaracji VAT zakup próbek poza unią europejską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wynajem na ternie UE urządzeń w celu demontażu należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wysokość świadczenia socjalnego przysługującego nauczycielowi może być zróżnicowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy z nauczycielem stażystą należy zawrzeć umowę o pracę na okres trwania stażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Chojnacki Jan | Nieaktualne

Kto odpowiada za wypadek pracownika firmy zewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne matce dziecka, która ma ograniczoną władzę rodzicielską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w treści planu BIOZ można zawrzeć informacje o stosowaniu kar finansowych w przypadku naruszeń planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak sformułować karę porządkową upomnienia dla nauczyciela, który niedbale prowadzi dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w momencie rozszerzenia działalności szkoleniowej o kursy online, podatnik ma obowiązek rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki wymiar urlop wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu od września do kwietnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna, na której w Polsce spoczywa jedynie ograniczony obowiązek podatkowy składa zeznania PIT-CFC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć fakturę od operatora telekomunikacyjnego - w czasie czy bezpośrednio w kosztach okresu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy za pierwszy rok działalności mogę sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość przesłaniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wprowadzanie "czystej" deszczówki do ścieków przemysłowych należy traktować jako rozcieńczanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Antoniak Joanna | Nieaktualne

Co oznacza zgodnie z art. 26 u.o. miejsce nieprzeznaczone do magazynowania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Za który miesiąc zasiłku chorobowego liczyć uzysk dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy organ może odmówić wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym zalicza się nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy wykorzystywanie magazynu na maszyny rolnicze jako magazyn na książki oznacza zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak na koniec 2018 r. ująć w księgach protokół likwidacji zapasów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy premię należy uwzględnić w podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy spełnione są przesłanki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne