Questions and answers

Czy zgodne z prawem jest wymaganie od nauczycieli w publicznej szkole pełnienia dyżurów w okresie świątecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Z jaką stawką należy wystawić fakturę dla spółki z UE, którą obciąża się kosztami podróży z marżą 5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość przyznania zasiłku okresowego z tytułu ochrony macierzyństwa lub bezrobocia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy o pracę z jednym ze spólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak powinno zostać udokumentowane wydanie nagród w postaci voucherów pozyskanych z innych firm?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od jakiej daty należy udzielić urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu pracy może być przyczyną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy tajwański znak jakości pozwala na stosowanie okularów jako środka ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie wstecz decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy w magazynie konstrukcji lekkiej można umieścić maszynę do obróbki skrawaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przysługują świadczenia na zmarłe dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy samo złożenie wniosku o upadłość konsumencką, upoważnia pracodawcę do zaprzestania potrąceń z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka jest procedura likwidacji technikum, które znajduje się w tym zespole szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy zmienić od 1 grudnia 2018 r. wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy brudownik na oddziale dziecięcym musi być wyposażony w płuczkę-dezynfektor i urządzenie do dekontaminacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jaki rodzaj ochrony należy stosować w przypadku laserów klasy 3B?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy w okresie opieki spowodowanej chorobą dziecka można posłać dziecko do szkoły na sprawdzian?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w szczególnych przypadkach można przekazać oryginał karty uodpornienia rodzicom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy możliwe jest wydanie pozwolenia na budowę zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej na teren zabudowany obiektem handlowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny za czas kiedy nauczycielowi wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

W której pozycji deklaracji VAT-7 wykazać import towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności podlegają wszystkie działki, czy tylko jedna zabudowana budynkiem mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie, do którego uprawniona jest matka dziecka, należy wliczyć do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby wydobywać odpady z hałd poprzemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Kto będzie właściwy do ustanowienia na nieruchomości służebności przesyłu - właściciel czy użytkownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę budynku magazynowego i zbiornika p.pożarowego zasilanego z beczkowozów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy podlega ukaraniu osoba, która wycięła drzewo bez zgody właściciela i zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy producent kart zbliżeniowych, chipowych oraz zegarków zbliżeniowych basenowych podlega pod zapisy u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie należy wypłacić pracownikowi, który przepracował 37 lat nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki ma transakcja łańcuchowa (Polska - Polska - Niemcy)?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można starać się o zwrot podatku VAT po pierwszym miesiącu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy organizację rajdów i zlotów samochodowych można nazwać usługą turystyczną i rozliczać na zasadach marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy noclegi przedsiębiorców mogą być dokumentowane dowodami zastępczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dokument „Polityka Ochrony Danych Osobowych" w jednostce samorządowej powinien być powszechnie dostępny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne