Questions and answers

Czy należy pomniejszyć dotację w przypadku urlopu bezpłatnego młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przyznać zasiłek rodzinny od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy świadczenie usług pralniczych może być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować w przypadku najmu apartamentu za pośrednictwem serwisu booking.com?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty przedłożyć w celu skompletowania wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak policzyć dochód z gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo należy rozliczyć zagraniczną podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić bezpieczne stanowisko pracy sprzątaczce?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Jak traktować pacjenta w wieku 17 lat, który osiągnął pełnoletniość w swoim kraju pochodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy pracownik powinien złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na jakich zasadach wlicza się do zasiłku rodzinnego stypendium z UP współfinansowane ze środków polskich i UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Od kiedy uchylić decyzję w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

W jakim terminie Sp. z o.o. powinna złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8 z powodu zmiany nazwy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2018 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy celem zmiany wysokości świadczeń należy wszcząć postępowanie administracyjne z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochód osiągnięty z tytułu pracy zarobkowej uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dochód z tytułu umowy zlecenie należy potraktować jako utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy należy się świadczenie Dobry start, gdy dziecko będzie się uczyć w Ochotniczym Hufcu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba, która osiągnęła wiek emerytalny może pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu dojazdu do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie "Dobry start" oraz zasiłek rodzinny przysługuje dla dziecka, które uczy się za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wyrównać świadczenie rodzinne po dostarczeniu wyroku od daty zasądzenia alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 i 1b należy odmówić prawa do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy zmienić decyzję przyznającą zasiłki rodzinne z dodatkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak zaksięgować urządzenie do uzdatniania ciepłej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w kwestii skierowania pisma do starosty o zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Któremu z rodziców przyznać prawo do świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim trybie dochodzić zwrotu wypłaconego w czerwcu 2017 r. zasiłku celowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Z kim przeprowadzić wywiad w celu wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co jest kosztem uzyskania przychodu w momencie zbycia wierzytelności spółki powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co należy rozumieć przez "ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego", o którym mowa w art. 415 i 417 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy brak marży w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi skutkuje negatywnymi konsekwencjami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy brak zaświadczenia o możliwości odrolnienia jest brakiem formalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy część zajęć w oddziale mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej może odbywać się w soboty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dodatek stażowy przysługuje nauczycielowi w każdej placówce, w której jest zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodatek stażowy wypłacany jest nauczycielowi po czterech latach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przenoszenie podstawowego rachunku płatniczego do innego banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dyrektor musi udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego na czas pełnienia funkcji dyrektora w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są obowiązkowe dla wszystkich uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy koperty i opakowania, które służą do wysyłki towarów należy traktować jako towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy mamy jakieś restrykcje lub dodatkowe procesy, jeżeli chcielibyśmy używać do produkcji środka R600a?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy możliwe jest odliczenie VAT z tytułu wynajęcia przewodnika turystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy można przyjąć wartość zakupionego i rozebranego budynku magazynowego w kwocie „0” zł ?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy nabycie wina z Austrii przez przedsiębiorcę spowoduje konieczność zapłaty akcyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielka może mieć płacone wynagrodzenie przez cały rok, a realizować zajęcia tylko w jednym półroczu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może prowadzić cmentarz dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy osoba współpracująca może faktycznie wykonywać usługi w ramach działalności gospodarczej małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne