Questions and answers

Od jakiej daty należy przyznać zasiłek stały w związku z ustawą COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczyciel może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje urlop uzupełniający dyrektorowi szkoły po powrocie z urlopu zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać pomniejszenia wynagrodzenia nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób przydzielić urlop nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób rozliczać nadgodziny w czasie rekolekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W którym momencie można ująć w kosztach nieściągalną wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie powstaną skutki podatkowe w związku z korektą zasiłku chorobowego u byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co oznacza dokładnie zapis w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.ś.r. ,,ciąży obowiązek alimentacyjny" (czyli na kim)?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co w sytuacji, gdy pracownik dokonuje zakupu, a sklepy nie chcą wystawić "faktury na przelew"?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy, w związku z pandemią koronawirusa, winny zmienić się zapisy w regulaminie wynagradzania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy aneks do umowy o pracę musi być podpisany przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy dla celów VAT należy rozliczyć zwrot należności za transport reklamowanego towaru z firmy z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do PIT-28 składa się załącznik PIT-ZG?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy do podstawy zasiłku opiekuńczego należy wliczyć 1/12 wypłaconej nagrody rocznej za 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dostawa zegarków typu smartwatch powinna być w JPK oznaczona symbolami GTU i MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien wyrazić zgody na rezygnację nauczycielki z urlopu wychowawczego w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dzieci w klasach I-III mogą uczestniczyć na lekcjach wychowania fizycznego na basenie w okresie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy dzieci zamieszkałe poza gminą mogą wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy eksport konstrukcji do Wielkiej Brytanii powinniśmy wykazywać w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy fakt zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza POZ należy zgłosić do NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy gmina ma prawo pierwokupu działek, jeśli nabyto je w 1998 r. od agencji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy gmina ma zwrócić koszty wywozu odpadów, których przedsiębiorca nie odebrał od mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy informacja dla lekarza kierującego powinna spełniać wymagania dla edm?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy inwestor ma obowiązek wpisania daty rozpoczęcia budowy przy zawiadomieniu o rozpoczęciu budowy w organie nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy istnieją podstawy do wypłaty pracownikowi OPS zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym ojcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy mechanizm podzielonej płatności dotyczy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy miejsce ładowania wózków widłowych z bateriami kwasowymi wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy mikrofalówki i przedłużacze podlegają okresowym przeglądom i badaniom kontrolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy montaż kominu stalowego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej obywatelowi duńskiemu za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę przy nadbudowie o 70 cm budynku handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy można wykonać przelew na rzecz banku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT odliczonego w związku z zakupem budynku, który następnie został rozebrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należy przeliczyć jeszcze raz wynagrodzenie urlopowe dla pracownika po wyrównaniu dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy należy wystąpić do NFZ o zawarcie umowy na wystawianie recept refundowanych z prywatnych wizyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy nauczycielowi realizującemu nauczanie indywidualne przysługuje zwrot kosztów dojazdu do ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczyciel uzupełniający etat w przedszkolach może być zatrudniony w szkole na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy obligatoryjne jest posiadanie przez szkołę kodeksu etyki pracowników szkoły i kodeksu etyki nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy odpad o kodzie 10 13 82 - wybrakowane wyroby może służyć do utwardzania dróg oraz części działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne