Questions and answers

Czy istnieją przepisy prawne, w oparciu o które farmy fotowoltaiczne są projektowane zazwyczaj o mocy do 1 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy KRUS może odmówić wypłaty świadczeń pacjentowi, jeżeli dostarczył nieaktualny druk N-14?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy lekarz bez specjalizacji ma prawo wystawienia zlecenia na refundowany wyrób medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy można rozłożyć na raty alimenty zaległe i bieżące oraz jednocześnie zawiesić postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można sprzedać część środka trwałego - karty graficznej (części koparki do kryptowalut)?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy należy wykorzystać całą pulę godzin do dyspozycji dyrektora na danym etapie edukacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy nauczyciel będący podczas wakacji na zwolnieniu lekarskim może skorzystać z zaległego urlopu po wakacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni obowiązani są przechodzić szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu niesamorządowym są uprawnieni do posiadania legitymacji nauczycielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony na stanowisku fizjoterapeuty może dodatkowo prowadzić zajęcia z integracji sensorycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy od 1.07.2018 r. obowiązują zmiany w zakresie faktur RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy opłata za udział pracownika w konferencji może stanowić import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy organ powinien wezwać inwestora o nowe warunki zabudowy, jeśli działka zmieniła kształt i powierzchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy otrzymując od kontrahenta z Danii bezpłatne próbki materiałów polska spółka musi rozpoznać przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik będzie mógł odliczyć VAT, jeśli zrezygnował ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może wycofać z działalności gospodarczej i wprowadzić do majątku prywatnego lokal użytkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może zwrócić dystrybutorowi puste opakowania po lakierach na podstawie KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przy skoncie korekta może nie zawierać nazwy towaru lub usługi objętej korektą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy różnice kursowe, które powstaną przy zapłacie, na kwotach VAT-DE, stanowią koszt/przychód w ujęciu podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego od kwoty, którą obciążyła pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż udziału spółkowego w spółce osobowej podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy system oddymiania w garażu podziemnym wymaga zgłoszenia jako instalacja powodująca emisję do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego musi mieć przyznane zajęcia indywidualne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy uposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej traktować jako dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy upoważnienie do przetwarzania danych osobowych udzielone nauczycielowi powinno być czasowo ograniczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w związku ze zwolnieniem z VAT podatnik w pozycji stawki VAT wpisuje NP czy ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy z faktury za usługi transportu kolejowego podatnik może odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę może obejmować budowę nowego obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jaka jednostka miary obowiązuje przy wystawianiu faktur za usługi transportu międzynarodowego?.

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka jest definicja obiektu wolnostojącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jak amortyzować środek trwały, które został częściowo dofinansowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy objąć montaż, a jaką sprzedaż klimatyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi przewozowe przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej UBER?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania może podjąć spółdzielnia mieszkaniowa w celu pozbycia się insektów z bloku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł być zatrudniony w świetlicy szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia podatku w przypadku refakturowania kosztów leasingu samochodów na spółkę zależną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy liczyć termin 5-letniego okresu przedawnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak oblicza się dopuszczalną ilość m3 na rok pobieranej wody podziemnej w operacie wodnoprawnym na pobór wody podziemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne