Pytania i odpowiedzi

Na jakiej zasadzie można rejestrować w szkole wejście osób zewnętrznych, mając na uwadze przepisy RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy na termomodernizację budynku wielorodzinnego wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie dane należy umieszczać na fakturach w przypadku spółki w organizacji, która nie ma jeszcze NIP i REGON?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy sporządzić dokumentację podatkową dotyczącą cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy odsetki za lata 2017-2019 mogą być kosztem w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca powinien przechowywać dokumentację pracowniczą w odrębnych teczkach dla każdego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jaki sposób należy liczyć okres niezdolności do pracy uprawniający do rozwiąznia umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy zgoda lekarza medycyny pracy na stosowanie normy 8/40 może zostać wydana na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy certyfikat rezydencji potrzebny w sprawach ubezpieczenia społecznego podlega opłacie skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości powinno zostać naliczone odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy stypendium starosty dla studenta w dziedzinie kultury i sztuki podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatek dochodowy może zostać zapłacony przelewem z rachunku bankowego brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czeska spółka z o.o., która posiada zakład w Polsce powinna ubiegać się o polski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mpzp oznaczony symbolem UC/KS dopuszcza budowę budynku usługowego - kancelaria prawnicza?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy stosowanie procedury odwrotnego obciążenia spowoduje konieczność raportowania schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zmianę sposobu posadowienia z bezpośredniego na pośrednie można uznać za zmianę nieistotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Co należy rozumień pod pojęciem krzewów rosnących w skupisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wszystkie drogi gminne należy traktować jako publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy jest możliwe udzielenie dwóch takich samych pozwoleń, które będą się różniły odbiorcą ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy fakt docelowej funkcji zbiornika umożliwi wykup części nieruchomości pod cel publiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy gmina może przekazać w formie zamiany drogę, która stanowi drogę publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy przepompownia ścieków stanowi urządzenie do ich gromadzenia w myśl art. 77 ust. 1 pkt 3 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy drenaż zewnętrzny opaskowy wokół budynku jest urządzeniem budowlanym czy urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy budowa kilu przepustów pod drogą i zjazdami powoduje kumulowanie parametrów inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy we wniosku o staż pracodawca może podać dane kandydata do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Jakubik Mateusz | Aktualne

Czy można zastrzec, że wynagrodzenie będzie wypłacane wyłącznie na polski rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy uzyskanie zaświadczenia o niekaralności stanowi przyczynę usprawiedliwiającą zwolnienie od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można zmienić postać prowadzonej dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić dokumentację pracowniczą w postaci elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy kapelana zatrudnionego w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy należy wykonać badania psychotechnicze w przypadku użytkowania samochodu służbowego o masie do 3.5 t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy GOPS może przetwarzać oraz przekazywać do sądu dokumenty związane ze stanem zdrowia osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na listach obecności należy zaznaczać urlop wypoczynkowy czy nieobecność usprawiedliwiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej pozycji deklaracji VAT -7 wykazać nabycie usługi analizy chemicznej od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółka polska wypłacająca dywidendę oraz opłatę ma obowiązek pobrać podatek u źródła w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący może przydzielić godziny ponadwymiarowe dla dyrektora przedszkola korzystającego ze zniżki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Młodecki Marek | Nieaktualne

Czy kontrahent prawidłowo pobrał u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dzieci w wieku 3-5 lat powinny mieć zagwarantowaną opiekę przedszkolną w wymiarze 5 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dywidenda dla spółki-matki może być zwolniona z podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie są procedury i jakie obowiązują terminy założenia publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Od kiedy nie należy się świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Ile godzin dziennie powinien przebywać w szkole, w czasie strajku, nauczyciel zatrudniony na pełny etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie czynności powinien podjąć dyrektor szkoły przed strajkiem nauczycieli, jak również w jego trakcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne