Questions and answers

Czy po zmianie nazwy zespołu szkół należy dokonać zmian w umowach zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy za pracę w niedziele i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy prokurent może dokonać zgłoszenia inspektora ochrony danych poprzez stronę internetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy szkoła, która będzie dodatkowym miejscem pracy nauczyciela powinna wypłacać mu dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy udostępnienie wynajętych lokali pracownikom na ich cele mieszkaniowe może podlegać zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak długo należy przechowywać wyniki analiz monitoringu składowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie CIT niesie za sobą wycofanie auta z ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie obowiązki wobec ZUS będzie miała osoba prowadząca działalność, która odbywa karę pozbawienia wolności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jakie skutki w VAT może mieć przekazanie towarów dla celebrytów, którzy je promują?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ma zachować się organ, gdy adresat pozwolenia na budowę zmarł i nie zostawił spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć zakup w Niemczech nowego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak powinna rozliczać się firma prowadząca półkolonie dla dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna rozliczać się spółka, która powstała w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć częściowe i całościowe obciążenie pracowników kosztami studiów, które finansuje pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT naprawę wykonaną w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT rabat towarowy uzależniony od osiągniętego obrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż uszkodzonego samochodu bez naprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup w przeciągu roku dwóch mieszkań z rynku wtórnego, a następnie ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie świadczeniodawcy realizującego umowę z NFZ w nowych przepisach dot. wzrostu wynagrodzeń lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak spółdzielnia powinna na gruncie podatku VAT rozliczać faktury za konserwację systemu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych: ośrodek pomocy społecznej czy dyrektor jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku i składek ZUS, jeśli właściciel jednoosobowej firmy zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto wydaje świadectwo pracy odchodzącemu dyrektorowi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Na jakich zasdadach można zwolnić pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Przez jaki okres należy wypłacać nauczycielom wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Handzlik Marta | Aktualne

W deklaracji VAT za jaki okres należy ująć fakturę korygującą zmniejszającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty faktur, których treść nie ma pokrycia w stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób dokonać przeniesienia pracownika obsługi ze szkoły podstawowej do pracy w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik może uniknąć nałożenia na niego kary ustalenia dodatkowego 30% zobowiązania podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką podatku VAT należy sprzedać nieruchomość bez podziału na grunt i budynki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co powinien zrobić organ, do którego wpłynęła interpelacja radnego gminy w sprawie zalewania działki mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, aby podzielić zamówienie lub jego części na części - pakiety?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kałużna Milena | Nieaktualne

Czy dofinansowanie usługi rozwojowej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dokonanie korekty VAT wpływa na wartość początkową sprzedanego samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje możliwość aby jednego przedmiotu uczyło dwóch nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy kandydat na dyrektora szkoły musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszty związane z testowaniem linii technologicznej stanowią element wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest pobieranie opłaty za skrócenie przez pacjenta pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest przedłużenie umowy z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy można przyznać rodzinie zasiłek okresowy i w jakiej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne