Questions and answers

Czy można wskazać datę inwentaryzacji przed zawarciem umowy z audytorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak dofinansować posiłki pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy osoba fizyczna ma obowiązek rejestracji w CRPA z tytułu posiadania pieca gazowego i kominka?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy usługi ubezpieczeniowe stanowiące import usług są zwolnione od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką kwotę podatku naliczonego można odliczyć przy nabyciu urządzenia do dystrybucji paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT od tymczasowego cła antydumpingowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy nabycie samochodu ciężarowego od kontrahenta z Niemiec podatnik powinien rozliczyć jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wystawioną w maju, ale otrzymaną w czerwcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy gmina musi rejestrować się w CRPA w związku z produkcją energii z paneli fotowoltaicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wykonywać zawód architekta, pracując jednocześnie na stanowisku kierownika administracji architektoniczno-budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakiej dacie należy skorygować VAT w przypadku otrzymania faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dyrektor może wypożyczyć archiwalny dziennik lekcyjny uczestnikom spotkania zjazdu absolwentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak skorygować błędny wpis w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony przez mianowanie może zawnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy dotacja przekazana przez organizację pozarządową na zakup pieca i remont łazienek podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki organ posiada kompetencje do odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy organ powinien wezwać do uzupełnienia projektu o branże elektryczną i sanitarną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z nauczycielem umowę o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy podatniczka skorzysta z ulgi w PCC przy zakupie domu jeśli sprzeda jednocześnie mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż mieszkania w 2021 r. jeśli podatniczka w tym samym roku zakupiła dom?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługi rybackie należy opodatkować 8,5%, czy 3% stawką ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jakie są aktualne procedury związane z legalizacją pomostu o długości 20 m na jeziorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy organ powinien wydać decyzję odmowną z uwagi na nieuzgodnienie inwestycji z konserwatorem zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ budowlany powinien zobowiązać inwestora do skrócenia zadaszenia w celu zachowania odległości 1,00 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy bilet kolejowy można zaksięgować w PKPiR na podstawie dowodu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy bilet kolejowy z Niemiec można zaksięgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą uregulowanie należności przed złożeniem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Która gmina właściwa jest do wydania skierowania do DPS osoby przebywającej w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy wystąpić do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym kraju powinien opodatkować swoje dochody pilot samolotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podmiot może złożyć wniosek o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy starosta jest właściwym do rejestracji jednostki pływającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy tymczasowy wywóz środków trwałych za granicę podlega opodatkowaniu EXIT TAX?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy składniki majątku przeniesione tymczasowo do zakładu należy wykazać w CIT-8 na potrzeby EXIT TAX?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile powinna wynosić opłata skarbowa za wniosek, w którym są dwa zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wnioskodawca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na zmniejszenie naturalnej retencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jak długo ważna jest ocena pracy nauczyciela uzyskana po zakończonym stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy w zezwoleniu na zbieranie trzeba podać ilość każdego rodzaju odpadu, jaka będzie zbierana w okresie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu zakwalifikować tłuczeń bazaltowy z rozbiórki boiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne