Questions and answers

Czy dodatkowe wynagrodzenie należy wypłacić ze środków budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przedsiębiorca może przekazać urządzenie, które likwiduje na swoim magazynie pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien przesłać pytania dotyczące SIWZ w postępowaniu z zastosowaniem całkowitej elektronizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy opiekun prawny powinien uzyskać zgodę sądu na dalszy pobyt osoby w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Która z połączonych spółek powinna przygotować roczne zeznanie PIT-4R oraz PIT-11 i w jakim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zmienić pozwolenie na budowę, jeżeli zmiana dotyczy zamiany obiektu na inny lub wprowadzenia daleko idących zmian?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czym różnią się uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej od uprawnień SEP (D i E)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy dla zastosowania obniżonej stawki VAT przy wynajmie pokoi dla pracowników należy zgłosić świadczenie usług hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zrealizować postanowienie sądu, który wydał orzeczenie w sprawie skierowania osoby do DPS bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak rozliczyć nabycie towaru z Włoch, który trafia bezpośrednio do Portugalii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zmienić rozkład godzin w ramowym planie nauczania dla nowego czteroletniego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie pojazdy należy rozumieć pod pojęciem floty pojazdów służbowych jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć urząd chcąc uwzględnić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Czy nieprawidłowości w podaniu numeru unijnego kontrahenta mogą prowadzić do powstania zaległości w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy związki zawodowe składają sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego czy w formie elektronicznej do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy faktury z Facebooka mogą dokumentować koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy organ właściwy dłużnika powinien zawiadomić PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy spółka ma obowiązek w księgach rachunkowych wyodrębniać przychody i koszty oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana dostawa gruntu na rzecz skarbu państwa, jeśli podatnik otrzymał odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie związek zawodowy pracowników powinien złożyć sprawozdanie finansowe i w jakiej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Czy jest możliwe wygaszenie decyzji na rozbiórkę budynku gospodarczego, w sytuacji, gdy inwestor zmienił zdanie i chce zalegalizować budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracownikom szkoły należy wręczyć informację dotyczącą przekazania wynagrodzenia na rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca zobowiązany jest do dopłaty za aparat słuchowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy rozbiórka ciepłociągu wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Od którego semestru zaczynają obowiązywać zmiany wprowadzone w regulaminie komisji stypendialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy organ może przyjąć na zgłoszenie montaż 8 stalowych kominów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy skoro towar został dostarczony do podatnika w grudniu 2018, to kiedy należy go ująć do celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim druku należy wystawić uczniowi zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek powiadomienia organów podatkowych o powrocie do prowadzenia PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy OPS powinien przyznać świadczenie pielęgnacyjne od miesiąca złożenia wniosku na komisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wypłata dywidendy za rzecz spółki matki do Włoch będzie zwolniona do 30 czerwca od podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać informatyki w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zaksięgować gwarancje dotyczące robót drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy przyznać ojcu zasiłek rodzinny, gdy zasądzono opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy staż zagraniczny należy ująć w sprawozdaniu z zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy sposób korekty deklaracji VAT-7 za poprzednie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup i nieodpłatne przekazanie klietowi vouchera na usługę SPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Po jakim kursie powinien być rozliczony zwrot części kwoty za płatność dla kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób pracodawca ma zweryfikować do jakiej należy kategorii ryzyka dla danej grupy działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie administracyjne i uchylić decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się pracownik obsługujący ręczny wózek paletowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy świadczenie rodzicielskie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy organ powinien od razu wydać sprzeciw w formie decyzji czy najpierw nałożyć obowiązek usunięcia nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek na parkingu firmy, na którym część miejsc jest dzierżawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy szkoła musi posiadać dokument "Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne