Questions and answers

Czy istnieje granica, po której przekroczeniu należy uznać wypadek przy pracy jako wypadek ciężki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi, który przepracował w dniu wolnym od pracy 2 godziny przysługuje cały dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy można pobierać dwa świadczenie rodzicielskie jednocześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kiedy należy przeprowadzić wycenę aktywów i zobowiązań zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne

Jakie ustępy powinny być zapewnione przez pracodawcę w dużych magazynach logistycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wysokość wynagrodzenia nauczyciela jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy w zespole szkół specjalnych dyrektor może utworzyć przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć opłatę pobieraną od osób fizycznych za zgubienie numerka z szatni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć datę, do której należy dostarczyć dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć remanent, który jest wyceniany na podstawie kosztów z dnia 11.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy dyrektor na podstawie decyzji administracyjnej może przenieść dziecko z klasy II do klasy I?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko ze związku z inną kobieta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może powołać zespół ds. ochrony danych osobowych składający się z pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy gmina może nie wyrazić zgody na założenie przez osobę fizyczną przedszkola publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Co to jest część podziemna budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jakie dokumenty powinna posiadać księgowość dla udokumentowania zakupu know-how?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy wyprowadzenie nieruchomości z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyliczyć korektę VAT naliczonego za rok 2018 w zakładach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przepisy ustanawiają tryb niszczenia dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2019 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy SPZOZ po 1 lipca 2019 r. może prowadzić ogólnodostępną aptekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownika na konto jego brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wydać decyzję odmowną w sprawie zasiłku stałego i przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak należy prowadzić listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dochód z tytułu stypendium szkoleniowego uwzględnia się w sprawach świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy odpisy od know-how mogą być kosztami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dotacja stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy należy zmienić listy wypłat i przerzucić przychody na kolejny rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę z działalności gospodarczej kontynuowanej po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Od jakiej wartości należy rozpocząć amortyzację środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy KOWR należy się odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy organ może odmówić wydania pozwolenia na budowę myjni samochodowej, jeśli obiekt jest zlokalizowany na gazociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy przy sporządzaniu umowy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym należy określić 7 godzinny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób ocenić czy nieobecność pracownika w styczniu jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy inną chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy należy dokonać wyrównania za pracę w godzinach nadliczbowych za zeszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość łączenia dwóch instalacji tj. z sieci wodociągowej i z własnego ujęcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Do którego urzędu skarbowego wysłać PIT-11 Ukraińca zatrudnionego na umowę o pracę przez kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przyjmowanie płatności powyżej 15.000 zł za pomocą terminala nie naruszy przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka może poszczególne czynsze najmu zaliczyć na poczet przyszłej ceny sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wywiezienie materiałów budowlanych do Belgii w celu wykonania tam usługi budowlanej to „nietransakcyjne WDT”?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy z faktury na której brakuje danych adresowych sprzedawcy i numeru NIP nabywcy można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy rozliczając delegacje rozlicza się się też diety za pobyt w Niemczech czy dietę włoską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne