Questions and answers

Czy organ może żądać od inwestora uzgodnienia drzew do wycinki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy osoba, której wygasła karta pobytu jest uprawniona do otrzymywania świadczeń z pomocy społęcznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pielęgniarka która podaje środki kontrastowe pod nadzorem lekarza ma prawo do dodatku szkodliwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy podejście do budynku z niewielkim spadkiem, zaprojektowane zamiast schodów, jest elementem budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy pojęcie posiadacz gospodarstwa rolnego jest tożsame z pojęciem użytkownik gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy pomnik może być zlokalizowany na granicy dwóch działek, jeśli inwestorem obu tych działek jest gmina?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik może cofnąć oświadczenie o zamiarze powrotu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownikowi magazynu musimy wystawiać polecenie wyjazdu jeśli przewozi towar z magazynu do sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik socjalny, który nie wykorzystał dodatkowego urlopu, może z niego zrezygnować?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przeprowadzenie kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub ze Straży Pożarnej wymaga podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy przy pracy na wysokości do 4 m dopuszczalne jest stosowanie samej linki bezpieczeństwa bez amortyzatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy realizując roboty budowlane na zgłoszenie możliwy jest długi przestój?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy są ograniczenia w możliwości przedłużania umów przez NFZ ze świadczeniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy sprzedaż wierzytelności własnych podlega pod VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczęszczające do OHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy umowa franczyzy jest równoznaczna z powiązaniami podmiotów w rozumieniu CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługi parkowania na zastrzeżonych prywatnych miejscach parkingowych są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wierzycielka powinna złożyć wniosek o FA w celu wydania decyzji o podwyższeniu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży chillera z Polski na Węgry trzeba dopełnić jakieś dodatkowe obowiązki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wykonawca może posłużyć się pozwoleniem na użytkowanie obiektu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać zamienione na świadczenie niepieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zamówienie, którego przedmiotem jest dostawa podlega reżimowi art. 29 ust. 3a p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy za wypadek przy pracy można uznać odwodnienie w wyniku którego pracownik stracił przytomność?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak długo pracodawca zobowiązany jest archiwizować papierowe ZLA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakich przedmiotów może uczyć terapeuta pedagogiczny w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel matematyki w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zasady stosować podczas piętrowania corlett przy pomocy wózków jezdniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy wydłużyć staż nauczyciela, jeśli był nieobecny w pracy przez 33 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak powinien być naliczany dodatek nauczyciela za trudne i uciążliwe warunki pracy za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jeśli nauczyciel w danym dniu idzie na konferencje lub szkolenie, czy jest to w ramach godzin dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy należy wykazać w VAT fakturę korygującą dokumentującą otrzymanie rabatu przez klienta w ubiegłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto decyduje o terminie wypłaty nagrody jubileuszowej dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto na terenie gminy, powiatu powinien dysponować wykazem wspólnot mieszkaniowych powołanym na tym terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Słomka Kinga | Aktualne

Kto powinien być koordynatorem okołooperacyjnej karty kontrolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Na jakich zasadach można zatrudnić obywatela Ukrainy na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Filak Aga | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zwrot za dojazdy do przedszkola dziecka, które skończy we wrześniu 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę emerytalną dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakim momencie powinna być wypłacana dieta z tytułu wyjazdu służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim okresie od wykrycia samowoli budowalnej, PINB powinien o w/w czynie powiadomić prokuraturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

W jaki sposób należy dokonać zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien dokonać zajęcia komorniczego na poczet alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

W oparciu o jakie przepisy prawa wprowadza się obecnie innowację pedagogiczną w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Z jakiego wymiaru etatu należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielce z ograniczonym etatem?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2018 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy kierowca samochodu ciężarowego może mieć określony dodatek za pracę w nocy ryczałtowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne