Questions and answers

Czy OPS ma obowiązek przekazać zawiadomienie Policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przekazać niebieską kartę do innej gminy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej nauczyciela ulega przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy świadczenie dobry start może być wypłacone ojcu dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński stanowi dochód uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie regulacje należy zastosować wobec kierowców samochodów, o masie poniżej 3,5t?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy ustalić dochód do świadczeń rodzinnych w roku bazowym 2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak obliczyć dochód w sprawie świadczeń rodzinnych, w przypadku alimentów świadczonych na rzecz innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od jakiej daty przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Przez ile miesięcy należy podzielić dochód uzyskany z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2018 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy zrozumieć pod pojęciem obiektów energetyki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy dochód ze służby przygotowawczej w NSR traktować jako uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy dyrektor może wystawić duplikat legitymacji szkolnej byłemu uczniowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić w szkole nauczyciela mianowanego i dyplomowanego na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik OPS może udzielić pracownikowi upoważnienia do zastępowania go w czasie nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy monitoring wizyjny dotyczy tylko zbieranych/przetwarzanych odpadów, na które jest wymagana decyzja?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy na powstałą w wyniku przekształcenia spółkę jawną przeszło pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciela mianowanego można przenieść na inne stanowisko w tej samej szkole na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niepubliczny ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy może uzyskać uprawnienia placówki publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy osobie która rozchorowała się po wyjściu z więzienia przysługuje bezpłatne świadczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy po przekształceniu spółka musi uzyskiwać nową decyzje na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prowadząc działalność polegającą na opiece nad dziećmi PKD 88.91.Z mogę korzystać z pomocy wolontariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy umorzenie udziałów obliguje do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy nauczycielowi przysługuje dodatek stażowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w dodatkowym miejscu pracy wlicza się nauczycielowi okres pracy w podstawowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy w ewidencji VAT i JPK ujmuje się tylko te faktury, z których odlicza się VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wniesienie dwóch przedsiębiorstw do jednej spółki w postaci aportu będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wstrzymać wypłatę świadczenia w formie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za przydzielone godziny ponadwymiarowe oblicza się na podstawie ustalonego pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wypłacony po śmierci strony zasiłek stały podlega zwrotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy zagraniczny oddział należy rejestrować w państwie jego położenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zajęcia wychowawczo - opiekuńcze można ustalić według dyżurów dla nauczycieli na dany dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Do kiedy przyznać świadczenie wychowawcze na drugie dziecko, gdy pierwsze dziecko 1 listopada 2018 r. kończy 18 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Ile uczniów może być maksymalnie na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania w przypadku skontrolowania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaką karą zagrożone jest magazynowanie odpadów przez okres dłuższy niż dozwolony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaką podstawę prawną przytoczyć w decyzji o pozwolenie na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług badań laboratoryjnych dla sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie dalsze działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona jako pomoc wychowawcy dla ucznia z autyzmem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje kierownikowi gospodarczemu zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy rozumieć art. 25 ust. 4a u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach instytucji kultury wpłatę z tytułu repartycji opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne