Questions and answers

Jaka jest podstawa prawna do wypowiedzenia stosunku pracy w przypadku likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy petentka jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego z ZUS, czy do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przedstawiony zapis w regulaminie pracy dotyczący monitoringu stacji roboczych jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak zaksięgować odsetki przy cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Od którego miesiąca można przyznać stronie świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy dojazd do budynku mieszkalnego jednorodzinnego może mieć szerokość 3 m i oddalone dojście 1,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy pokryte materiałami niepalnymi meble mogą stać na drogach ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Kiedy powinna być rozliczona usługa kurierska, która została refakturowana na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy odliczyć podatek z faktury dotyczącej leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy refektura kosztów od kontrahenta Malezji za koszt usług kurierskich to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo podzielić środki dla ratowników medycznych, jeśli w podmiocie leczniczym nie działa związek zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy główny księgowy w szkole może być równocześnie specjalistą ds. kadr i płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy ratownik medyczny może uczestniczyć w przeznaczonym dla pielęgniarek kursie wykonywania badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy zespół szkolno-przedszkolny musi mieć nadany KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych powinien posiadać Zarząd Dróg Powiatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Line Lawyer | Aktualne

Jakie dokumenty i gdzie należy przedłożyć celem założenia papugarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy na zgłoszenie można postawić komin o wysokości 7,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy dwa obiekty znajdujące się na wspólnym garażu podziemnym to dwa budynki czy jeden?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe zawiesza bieg terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy poniesione nakłady w związku z zaniechaniem inwestycji stanowią KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla prezentów i nagród w konkursach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zmiany konta do wypłaty świadczenia może dokonać mąż, czy tylko wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadpłatę w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można wydać decyzję przyznającą zasiłek pielęgnacyjny wstecz, tj. od stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można w jednej umowie o pracę zawrzeć zarówno wynagrodzenie godzinowe jak i akordowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przychody ze zbycia udziału w spółce komandytowo-akcyjnej to przychody z zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obciążenie oddziału obliczoną marżą przez jednostkę macierzystą za pomocą noty księgowej jest poprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy budowa strzelnicy na działce oznaczonej w planie miejscowym symbolem P,A,U,M zgodna jest z zapisem planu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy możliwe jest przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie Bi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy szlaban przed wjazdem na parking narusza zakaz grodzenia dróg wewnętrznych i działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca zatrudniający menedżera?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi spedycji świadczone na rzecz kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy bon dla pracownika sezonowego, przekazany po ustaniu zatrudnienia, generuje po jego stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć uproszczone zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać nierezydentów, którzy swoje zadania wykonują poza granicami Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy umowie barterowej można stosować koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne