Questions and answers

Czy koszty statutowe powinny być ujmowane w CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy możliwe jest ujęcie wszystkich dostaw z miesiąca na fakturze z datą dokonania ostatniej dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można pracownikom prowadzącym lustrację doświadczeń zamiast kaloszy zakupić inne obuwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można ukarać pracownika z tytułu niewykonania badań profilaktycznych w wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można umorzyć udziały tylko jednego udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wycofać składnik majątku wykazany w bilansie przekształcenia na cele osobiste podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z myjni samochodowej powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start na pełnoletnią córkę, która tworzy własną rodzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy rolnik jako czynny podatnik VAT musi być zgłoszony do CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy rozszerzenie działalności o najem rowerów wykluczy podatnika z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy składka na rzecz spółki wodnej może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje na dziecko uczęszczające do gimnazjum dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ubezpieczenie zdrowotne pracowników kontrahenta może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy uczeń może zostać przyjęty do internatu w szkole do której nie uczęszcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy urządzenia w parku rozrywki należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wymiana zbiornika bezodpływowego na nowy wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zakup obligacji wiąże się z konsekwencjami z tytułu podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zestaw gwoździ zwiększa wartość początkową gwoździarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka powinna być zawarta na fakturze korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać PINB za decyzję zatwierdzającą projekt budowlany zamienny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować sprzedaż pawilonu handlowego niezwiązanego z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak definiować transakcje jednego rodzaju dla potrzeb sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakiej maksymalnej wysokości ładunki można transportować wózkiem jezdniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak ma postąpić inwestor, jeśli nie można uzgodnić projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak należy stosować zapisy kodeksowe o godzinach nadliczbowych w przypadku nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak naliczyć podstawę nagrody jubileuszowej jeżeli nauczyciel od 1 września ma obniżone pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak określić wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na 3 miesięczny okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak opodatkować dochody spółki z o.o., która posiada udziały w spółce położonej na terenie Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak powinni rozliczać się małżonkowie mieszkający w Polsce, którzy uzyskują dochody ze spółki amerykańskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać księgowania darowizny jaką są słodycze dla wychowanków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak stosować przepisy przejściowe dotyczące odsetek od pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura powołania wicedyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zweryfikować prawo do 500+ na pierwsze dziecko i przeliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne