Questions and answers

Czy można zwolnić z treningów dziecko uczęszczające do klasy sportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy na fakturze od szewca musi być wyszczególniona każda usługa, czy wystarczy ogólny opis?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić z obu stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy naliczać koszty uzyskania przychodów i ulgę w przypadku dwóch umów o pracę między tymi samymi stronami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, których dane pozyskuje Państwowa Inspekcja Sanitarna w związku z prowadzonymi postępowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Czy na remont przepustu na rowie melioracyjnym lub cieku potrzebne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy na rozbiór drobiu w ilości do 2t/d w małym zakładzie wymagane jest jakieś pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy niepełnosprawnym uczniom przysługuje dopłatę do podręczników w liceum w roku szkolnym 2018/2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy opłaty licencyjne na rzecz irlandzkiego rezydenta (Microsoft) podlegają opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy OPS może przyznać zasiłek stały, ustalając iż dochód z zagranicy jest dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przed zbudowaniem instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Czy osoba przesyłająca JEDZ drogą elektroniczną powinna mieć do tego pełnomocnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT przekazanie wydrukowanych materiałów reklamowych i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podwyższenie kwalifikacji zawodowych w Niemczech powoduje iż firma powinna wystąpić do ZUS o A1?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy powinno się zakończyć rekultywację, skoro tak naprawdę się ona nie zaczęła z uwagi na brak wydobycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa jest zobowiązana prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą, która nie posiada dowodu osobistego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest pobieranie opłaty za nieuzasadniony wcześniejszy wyjazd ze szpitala rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy refulacja dna jeziora wymaga zgłoszenia wodnoprawnego lub uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy rodzicom trojga dzieci z ograniczoną władzą rodzicielską należy się KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy Starosta może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów, które zbierane są nieselektywnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy świadczenia na rzecz komandytariuszy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wewnętrzna linia zasilająca będzie wymagać zgłoszenia robót budowlanych czy pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy we wniosku o dodatek mieszkaniowy w składzie rodziny należy ująć męża przebywającego w ZK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w klasach sportowych lekcje religii mogą się odbywać o godzinie 7:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w pensjonacie mogą znajdować się lokale mieszkalne, czy wyłącznie pokoje pod wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy w ramach 40 godzinnego czasu pracy nauczyciela można przydzielić obowiązek prowadzenia dzieci na obiady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w systemie split payment można jednym przelewem ująć płatności z kilku tytułów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wymagać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w programie wieloletnim Senior+?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy wypłacona w grudniu 2018 nagroda jubileuszowa powinna być oskładkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za 2 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający może oceniać spełnianie warunków tylko na podstawie oświadczeń wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zapłata składek ZUS z rachunku spółki w imieniu wspólnika generuje u niego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zażądać od matki zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy z budżetu gminy można sfinansować wydatki na rzecz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zakwalifikować wydatek poniesiony z tytułu zwrotu kosztów stawiennictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaką podstawę prawną podać przy zmianie pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie podmioty zobowiązane są do sporządzenia master file?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie przedmioty nauczania powinny znaleźć się w klasach VI- VIII niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jakie skutki wywołuje zapewnienie posiłków podczas zagranicznej delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie urządzenia zaliczyć należy do urządzeń wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jaki jest aktualny zakres wniosku dotyczącego przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaki symbol PKD należy zastosować, aby móc wynajmować operatora podnośnika koszowego innej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne