Questions and answers

Czy wspólnicy spółki kapitałowej powinni prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za dodatkową pracę w sobotę pracownik powinien otrzymać dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zamawiający powinien zawrzeć kompleksową umowę na dostawę energii elektrycznej oraz usługi jej dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy zwrot dopłat przypadający na innych wspólników generuje przychód podatkowy w spółce akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zwrot nadpłaty z tytułu dzierżawy terenu może nastąpić z urzędu, bez wniosku dzierżawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Gdzie należy ująć w deklaracji VAT-7 wpłacone odsetki od pożyczki udzielonej firmie spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało pracownikowi po powrocie z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak amortyzować duże hale namiotowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty należy dostarczyć do wniosku o dodatek mieszkaniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą cesja wierzytelności własnej za odszkodowaniem na rzecz ubezpieczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie stałe znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone na drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak liczyć termin 9 miesięcy na złożenie dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy wystawić fakturę na dostawę towarów dokonywaną na terytorium USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo wskazać metodę i sposób kalkulacji dochodu i straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczać najem krótkoterminowy lokalu mieszkalnego położonego na terenie Bułgarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać straty poniesione przed 1.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć w deklaracji VAT-7 usługi budowlane w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak zgodnie z przepisami prawa pracy udzielić urlopu w wymiarze 22 dni i 4 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Kogo dotyczy ustawa o podwyżkach dla lekarzy specjalistów i rezydentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kto wydaje zgodę na dodatkowe zatrudnienie dyrektora szkoły w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować WNiP po przejęcie innej spółki, która takiego składnika majątku nie amortyzowała?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób kontynuować amortyzację samochodu wycofanego pierwotnie na cele osobiste przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób liczyć wskaźnik EBITDA, jeśli spółka nie uzyskuje przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób pozyskać informację o dochodach cudzoziemca oraz zgłoszeniu do ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć czas pracy kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nadgodziny pracownika świadczącego pracę w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać zapłaty za usługę pobytu dziecka w żłobku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 września 2018 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy biuro rachunkowe może odmówić udzielenia informacji o kliencie komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy budowa strzelnicy sportowej wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Mądry Martyna | Nieaktualne

Czy budynek gospodarczy musi mieć instalację elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy dyrektor szkoły z nauczycielem może zawrzeć umowę o pracę na okres trzech lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy gmina może odmówić dowozu dziecku niepełnosprawnemu który nie uczęszcza do szkoły obwodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy możliwe jest łączenie urlopu wypoczynkowego z urlopem okolicznościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można powoływać się na wycofaną normę, która nie została zastąpiona nową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne na pierwsze dziecko, gdy brak zasądzonych alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy się świadczenie 300+ na dziecko, które uczęszcza do "gimnazjum dla dorosłych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy w świadectwie pracy wydawanym nauczycielowi wskazywać pracę w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy jeżeli został przeniesiony do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nauczycielowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym należy obniżyć wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 września 2018 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne