Questions and answers

Korty tenisowe lub boiska służące do rekreacji wymagają zgłoszenia zamiaru wykonania robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy zwrócić się o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić staż pracy z tego świadectwa i na nowo ustalić uprawnienia pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy obowiązek dokonywania pomiarów środowiska pracy ciąży zarówno na spółce usługodawcy jak i usługobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze przysługują cudzoziemcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przepis art. 18 ust. 3 u.p.p.w.d. ma zastosowanie tylko do pierwszego dziecka w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy gabinet fizjoterapii na etapie rejestracji wymaga zgłoszenia do sanepidu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy uraz doznany w wyniku omdlenia z powodu choroby jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy uchylić decyzję przyznająca zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można wystawić korektę zbiorczą w przypadku podpisania umowy o zmianie cen wyrobów gotowych w zależności od obrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto odpowiada za bezpieczeństwo maszyny przed nadaniem jej znaku CE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy oznakowanie CE i Certyfikat Bezpieczeństwa są niezbędne do użytkowania maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może z dotacji pokrywać faktury za terapie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak zaokrąglać grosze przy raporcie opłatowym za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy powinno zostać wszczęte postępowanie w sprawie uchylenia decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane po wprowadzeniu do maszyny modyfikacji bez zgody jej producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pomimo braku skutecznego rozwiązania stosunku pracy nauczyciel mianowany mógł podjąć pracę w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy zapłata zaliczki z tytułu importu usług jest obojętna podatkowo do czasu zrealizowania tego importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie zapisy dotyczące klas trzyletniego liceum powinny być zawarte w statucie czteroletniego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy sprzedaż akcji przez jedynego akcjonariusza spółki podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wydać byłemu pracownikowi kopię całości lub części jego dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak udokumentować i jaką stawkę VAT zastosować przy eksporcie usług programistycznych do firmy zarejestrowanej w Hong Kongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy słuchanie muzyki podczas obsługi wózka jezdniowego jest zabronione przez przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy na rozbudowę dróg wojewódzkiej i krajowej pozwolenia będzie wydawał wojewoda czy starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy wnieść opłatę za przedłużenie KDR?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy w świadectwie pracy wpisuje się informację, że pracownik pracował w obniżonym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak wygląda procedura ustalania sieci szkół obowiązującej po 31 sierpnia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jaka jest wysokość opłaty rocznej dla Autoryzowanego przedstawiciela w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ prowadzący może odwołać z funkcji drugiego wicedyrektora w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy czas dyżuru rezydenta wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony od 7 września nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy podmiot ma prawo żądać udostępnienia skanów wydanych decyzji środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy dla samochodu wynajmowanego pracownikowi niezbędne jest prowadzenie ewidencji przebiegu do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinien być sformułowany wzór zgody i klauzula informacyjna w związku z gromadzeniem danych biometrycznych pracowników kontrahentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Jak powinno wyglądać imienne zezwolenie pozwalające na kierowanie na terenie zakładu pracy wózkami jezdniowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Czy można wydać decyzję odmowną w sprawie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaki jest termin na wdrożenie procedury wewnętrznej w zakresie informacji o schematach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy wchodzi w życie aneks do regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy wartość maszyn, które były sprzedane w 2017 r. można zaksięgować do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć czas szkolenia, w którym uczestniczył prezes?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy paragony za paliwo, opłaty autostradowe mogą być zaliczane do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie wynagrodzenie jest podstawą wypłaty ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje pracownikowi odprawa z tytułu zwolnień indywidualnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przy ustalaniu obowiązku podatkowego należy uwzględniać zarówno wynajem krótko, jak i długoterminowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie wypłacone po śmierci członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy sieci ciepłownicze mogą stanowić odrębne środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wartość firmy przy przejęciu banku jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy przepisy określają termin, w jakim powinna odbyć się wizyta domowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Do kogo gmina przesyła sprawozdanie z azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy prezydent miasta na prawach powiatu ma kompetencje w zakresie ochrony gatunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gminny program opieki nad zabytkami jest aktem obligatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne