Questions and answers

Czy wykaz zawartych i rozwiązanych umów na odbiór odpadów komunalnych stanowi informację o środowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy wypłata wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji podlega składkom ZUS i jednocześnie pod podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Co powinien zrobić pracodawca, który otrzymał zwolnienie lekarskie osoby, która nie jest u niego zatrudniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Który ze sposobów postępowania z wodami należy uznać za ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy spółka, która chce wynająć 3 kurniki i grunt rolny, będzie musiała opłacać podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydanie mebli na ekspozycję zagranicznemu kontrahentowi podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy czynność udzielenia pożyczki udziałowcowi przez spółkę podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy koszty związane z zajęciem pasa ruchu powinny zostać przypisane do działalności strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wystąpiły nadgodziny a jeśli tak, to jaki dodatek zastosować 50% czy 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy zapłata za wynajem powierzchni reklamowej stanowi koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W której kategorii zaszeregowania powinien być starszy inspektor do spraw świadczeń rodzinnych w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy nauczyciel w trakcie zwolnienia lekarskiego może przychodzić do szkoły w celach towarzyskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej grupie w sprawozdaniu Rb-N należy wykazać należność od Izby Rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Czy opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy zastosowaniu algorytmu SHA-1 jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co powinno zawierać pismo, o którym mowa w art. 152a ust. 1 p.o.ś. o przyjęciu zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość awansowania starszego pracownika socjalnego na stanowisko specjalisty pracy socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadectwa pracy stanowią wystarczające podstawy do stwierdzenia, że nastąpiła utrata dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy córka zastępcy kierownika OPS może zostać zatrudniona w sekcji pracy środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć przychód z tytułu mniejszej ilości zamówionych roboczogodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy na koniec roku należy zaksięgować wszystkie naliczone i niespłacone odsetki od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak dokonywać potrąceń z umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak dokonać wyceny zaliczki w walucie obcej na poczet dostaw na dzień bilansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy spółki są jednostkami powiązanymi jeżeli łączy je ten sam prezes zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kiedy należy zaksięgować zmianę udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak wykazać fakturę zaliczkową i fakturę na opłatę wstępną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy dywidendę można wypłacić 3 miesiące po uchwale o podziale zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Od kiedy przysługuje prawo do wyższego dodatku stażowego po zakończeniu pracy u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy siostra przyrodnia może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad bratem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak rozumieć zapis art. 74 ust. 1 pkt 3a u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z duplikatów faktur otrzymanych od podatnika wykreślonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy pracownikowi wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. przy dwóch umowach o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Z jaką datą należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy należy się świadczenie wychowawcze na najstarsze dziecko z poprzedniego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak rozliczać dyżury rezydentów poza programem specjalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Od kiedy ustalić prawo do dożywiania w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

W jakim paragrafie ująć wydatek z tytułu przeprowadzenia egzaminu z języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Od kiedy przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy po przekroczeniu stosownych progów sprzedaż wysyłkowa podlega ujmowaniu w deklaracji INTRASTAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak odliczać VAT przy świadczeniu usług przewozu osób i wypożyczania samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Na jakim koncie w roku 2018 ująć dotację ze środków unijnych dotyczącą faktycznie roku 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towarów handlowych za pośrednictwem serwisu Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy nierezydent prowadzący spółkę z o.o. podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne